Czytasz: Janina Ochojska-Okońska Doktorem Honoris Causa SUM

Janina Ochojska-Okońska Doktorem Honoris Causa SUM

Tytuł Doktora Honoris Causa SUM dla założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej.

Janina Ochojska-Okońska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej zostanie uhonorowana tytułem Doktora Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – najwyższą godnością akademicką, jaką uczelnia może nadać osobom nadzwyczajnie zasłużonym w obszarze nauki, kultury i życia społecznego. Uroczystość odbywa się teraz podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

Zobacz: najlepsi powinni marzyć o pracy u nas

- Jestem bardzo poruszona decyzją Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a szczególnie decyzją Magnificencji Rektora prof. Przemysława Jałowieckiego, którzy na wniosek Rady Wydziału przyznali mi Doktorat Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem osobą, która zawdzięcza lekarzom sprawność pomimo przebytego we wczesnym dzieciństwie polio. Doktorat Honorowy uczelni medycznej, w dodatku ze Śląska, z którego pochodzę, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Chyba po raz pierwszy w historii Doktoratów Honorowych uczelni medycznych nadano ten tytuł pacjentowi – mówi Janina Ochojska-Okońska.

Władze SUM zdecydowały o uhonorowaniu Prezes PAH w uznaniu jej niezwykłego zaangażowania na rzecz niesienia pomocy ofiarom katastrof i konfliktów zbrojnych, podkreślając jednocześnie, że jej postawa może być wzorem i doskonałą lekcją dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

- Wybór osób, które zostają przez Senat Uczelni  uhonorowane akademickimi godnościami niesie informacje o samej uczelni, o wartościach, którym hołduje jej społeczność, o cechach,  na których jako Uczelnia akademicka pragniemy się wzorować i  na których mogą się wzorować nasi studenci. Pani Janina Ochojska-Okońska całym swoim życiem utwierdza nas w przekonaniu, że każdy ma siłę sprawczą zmieniania świata na lepsze – tłumaczy rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, promotor postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej, do tej pory  uczelnie medyczne  wyróżniały doktoratami honorowymi wyłącznie osoby zasłużone dla nauki czy praktyki klinicznej. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prezes PAH  wzbogaca grono laureatów o osobę mającą wielkie zasługi na poziomie globalnym w ratowaniu życia i zdrowia ludzi zagrożonych wojną, klęskami żywiołowymi i strukturalnym ubóstwem.

- Polska Akcja Humanitarna, budując studnie zapewnia ludziom wodę, bez której życie jest niemożliwe. Dostarcza też żywność, stwarzając jednocześnie mechanizmy, umożliwiające jej produkcję na miejscu. Wreszcie, stwarza godne warunki sanitarne, a także dostarcza w różne rejony świata leki i sprzęt medyczny. W pełni doceniając zasługi moich kolegów lekarzy,  pozwalam sobie postawić tezę, że nikt z nas nie uratował zdrowia i życia tylu ludzi, co pani Janina Ochojska - przyznaje profesor.

Pani Janina Ochojska-Okońska w latach osiemdziesiątych, podczas pobytu we Francji, była wolontariuszką EquiLibre – organizacji dostarczającej pomoc humanitarną dla Polski. W 1984 roku ruszył stamtąd pierwszy transport leków (organizowany przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta) – wśród osób, które koordynowały rozdawanie darów w Polsce, znalazła się między innymi Janina Ochojska-Okońska. W 1992 roku wyruszyła z francuskim transportem leków do Sarajewa. Po powrocie wystosowała apel do Polaków o pomoc dla ludności cywilnej Sarajewa– odpowiedź przerosła jej oczekiwania. W efekcie zorganizowano pierwszy polski transport z pomocą mieszkańcom oblężonego Sarajewa. Potrzeba sprawczości polskiego społeczeństwa doprowadziła do powstania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej, której fundatorami są Janina Ochojska-Okońska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Od początku swojego zaangażowania w pomoc humanitarną, Janina Ochojska-Okońska działa na rzecz osób potrzebujących wsparcia z powodu kryzysów humanitarnych: katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

W latach 2009-2011 była członkiem Grupy Doradczej CERF. Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których na szczególną uwagę zasługują: tytuł „Kobiety Europy” przyznany przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), nagroda Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Order Kawalera Legii Honorowej przyznawany przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczenie Bene Merito przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagroda Lecha Wałęsy (2010).  W 2011 roku Janina Ochojska-Okońska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Obecnie Polska Akcja Humanitarna  pomaga w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na Ukrainie, prowadząc działania zwiększające dostęp do wody i godnych warunków sanitarnych, żywności, edukacji i bezpiecznego schronienia.

Pani Janina Ochojska-Okońska będzie sześćdziesiątym Doktorem Honorowym SUM. Wygłosi wkład inauguracyjny „Wyzwania pomocy humanitarnej w związku z sytuacją migracyjną na świecie”