Czytasz: Śląski poseł europosłem roku 2018!

Śląski poseł europosłem roku 2018!

Jako jedyny Polak był też aż sześciokrotnie nominowany do tej nagrody.

Nagrodę MEP Awards 2018, w kategorii sprawy gospodarcze i monetarne, przyznano za pracę nad wieloletnim budżetem Unii.

Olbrycht jako sprawozdawca Europarlamentu negocjował rewizję obecnej perspektywy finansowej (2014–20), a aktualnie pracuje nad kształtem budżetu po roku 2020. Jego celem jest opracowanie budżetu ambitnego, który z jednej strony zapewni kontynuowanie finansowania obecnych polityk europejskich, a z drugiej pozwoli na realizację nowych priorytetów związanych z bezpieczeństwem, obronnością i kryzysem migracyjnym.

- To ważne, że jury dostrzegło wagę budżetu unijnego, który będzie miał kluczowe znaczenie dla wszystkich polityk europejskich po roku 2020 - mówił po wręczeniu nagrody Jan Olbrycht.

Jan Olbrycht jest już dwukrotnym laureatem MEP Awards. W roku 2007 nagrodę przyznano mu w kategorii polityka regionalna (za pracę nad rozporządzeniem o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej), a w 2014 – w kategorii zrównoważone środowisko miejskie (za aktywność intergrupy URBAN, której przewodniczy). Jako jedyny Polak był też aż sześciokrotnie nominowany do tej nagrody.

MEP Awards to nagrody przyznawane od roku 2005 przez brukselski The Parliament Magazine. Trafiają one do najbardziej pracowitych i wpływowych europosłów. Nagroda ma postać kryształowej statuetki w kształcie gwiazdy. Kandydaci do nagrody zgłaszani są przez instytucje, stowarzyszenia i inne organizacje obserwujące prace Parlamentu Europejskiego. Na podstawie ich wskazań, w każdej z 19 kategorii, opracowano krótką listę nominowanych. To z tego grona laureatów MEP Awards wybrał ośmioosobowy zespół sędziowski.