Czytasz: Rybnik walczy ze smogiem: powietrze na telefon

Rybnik walczy ze smogiem: powietrze na telefon

27 urządzeń. Precyzyjne pomiary. I wyniki w... Twoim smartfonie!

27 urządzeń zlokalizowanych w rybnickich dzielnicach dzięki wykorzystaniu czujników laserowych mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM10. Wyniki znajdziesz w telefonie.

Od teraz mieszkańcy Rybnika mogą na bieżąco monitorować jakość powietrza w swoim otoczeniu. Na miejskich budynkach w każdej dzielnicy zamontowano urządzenia służące do oceny stanu powietrza.

- Do tej pory bazowaliśmy na pomiarach z jednej, centralnej stacji zlokalizowanej przy ulicy Borki w Orzepowicach, teraz będziemy pozyskiwać dane z każdej dzielnicy. Pozwoli to rybniczanom na uzyskanie precyzyjnych informacji na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu.

Dokonywanie pomiarów w rożnych punktach miasta pokaże, czy są znaczne różnice w jakości powietrza pomiędzy dzielnicami. Przy tego rodzaju pomiarach zawsze trzeba jednak brać pod uwagę także różnicę w ukształtowaniu terenu czy specyfikę zabudowy – wyjaśnia prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

27 mierników za 54 tys. złotych zamontowała w Rybniku firma Airly z Krakowa, która najskuteczniej odpowiedziała na zapytanie ofertowe Miasta. Czujniki rozmieszczone są po jednym w każdej dzielnicy – w większości znajdują się na obiektach oświatowych, w dwóch dzielnicach zamontowano je na budynkach OSP.

Wyniki z poszczególnych miejsc są analizowane na bieżąco – jeżeli okazałyby się niereprezentatywne dla danego miejsca, lokalizacja czujników może ulec zmianie. 

Sprawdź, jak jest

Laserowe czujniki pozwalają na śledzenie jakości powietrza. Aktualne informacje są prezentowane na specjalnej mapie obejmującej obszar całego miasta. Mieszkańcy mogą sprawdzić stan powietrza w poszczególnych dzielnicach.

Mapa zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 na terenie Miasta Rybnika

Rozmieszczenie urządzeń:
1. Boguszowice Stare – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Małachowskiego 44
2. Boguszowice Osiedle – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Lompy 6
3. Chwałowice – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 91a
4. Chwałęcice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 7
5. Golejów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
6. Gotartowice – Przedszkole nr 22, ul. Gotartowicka 24
7. Grabownia – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Poloczka 76C
8. Kamień – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Szewczyka 6
9. Kłokocin – Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e
10. Ligota-Ligocka Kuźnia – Gimnazjum nr 10, ul. Miarki 64
11. Meksyk – Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42
12. Niedobczyce – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Niedobczycka 191
13. Niewiadom – Gimnazjum nr 12, ul. Sportowa 52
14. Maroko-Nowiny – Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a
15. Orzepowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37D
16. Paruszowiec-Piaski – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolna 17
17. Popielów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Staffa 42a
18. Radziejów – Gimnazjum nr 13, ul. Kręta 20
19. Rybnicka Kuźnia – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. św. Maksymiliana 26
20. Rybnik Północ – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Różańskiego 14a
21. Smolna – Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Reymonta 69
22. Stodoły – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Zwonowicka 5
23. Śródmieście – Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5
24. Wielopole – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Gliwicka 105
25. Zamysłów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123
26. Zebrzydowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Buhla 3
27. Ochojec – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Kuglera 8a.

Mapa to nie jedyne miejsce, gdzie można sprawdzić jakość powietrza. Miasto zachęca do zainstalowania aplikacji Airly, dzięki której informacja o ilość pyłów znajdzie się w naszym samrtfonie. Airly dostępne jest w zarówna w sklepie Google Play (Android), jak i App Store (iOS). Aplikacja pozwala na monitorowanie jakości powietrza w ponad 110 lokalizacjach, śledzenie zmian w czasie rzeczywistym oraz dodawanie wybranych lokalizacji do ulubionych (np. dom, praca, przedszkole). 

Czytaj więcej