Czytasz: Jak zahamować wzrost OC?
Ważna jest przewidywalność co do wysokości wypłacanych odszkodowań - uważają eksperci.

Składka OC to koszmar dla kierowców. Szacuje się, że w ubiegłym roku wzrosła o 36 procent. Tak duży i szybki wzrost składki jest wyjątkowy w Europie. W ostatniej dekadzie średnia składka z tytułu umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC dla kierowców w Europie wzrosła o 6 proc.

Jak zahamować wzrost składek OC?

Warsaw Enterprise Institute proponuje, by w celu zahamowania wzrostu składki, Sejm uchwalił zasady, ustalające wysokość zadośćuczynień z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy OC. Zasady zawarte byłyby w zmianach do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zorganizowany Okrągły Stół WEI pozwolił stworzyć raport, który określa możliwe przyczyny wzrostu składek ubezpieczeniowych.

CZYTAJ TAKŻE: Rekordowe składki za OC w 2017 roku

Do nich WEI w swoim raporcie zaliczył m.in. rosnące koszty napraw samochodów, droższe procedury medyczne w razie wypadków, rosnące dochody społeczeństwa, które są podstawą do obliczania rent wyrównawczych, rozszerzenie zakresu roszczeń w orzecznictwie sądów.

Ważnym czynnikiem powodującym wzrost składki ubezpieczenia OC może być jednak brak przewidywalności w zakresie wysokości wypłat z tytułu szkód niemajątkowych objętych ochroną w ramach OC. Te bowiem są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego, które stanowią normy generalne, niezawierające wskazówek odnośnie do wysokości zadośćuczynienia, co powoduje, że różnice wynikające z orzeczeń sądowych sięgają kilkuset, a nawet kilku tysięcy procent.

 

OC za drogie dla kierowców

Wzrostu składki OC, z punktu widzenia społecznego, nie tłumaczy się ani poziomem inflacji, ani sytuacją rynkową. Gospodarstwa są bezpośrednią ofiarą wzrostu składek, co oznacza konieczność przekazania wiekszych pieniędzy na ich zapłatę. 

CZYTAJ TAKŻE: Sprawdź ile zapłacisz. OC zależy od twojego zawodu

- Sytuacje skrajne, w których gospodarstwo domowe z miesięcznym dochodem na poziomie około 2 tys. złotych jest obciążane składką znacznie większą niż ten dochód. Podobne skutki mogą występować w przypadku przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazdy mechaniczne - można przeczytać w założeniach do ustawy.

Zapewnienie przewidywalności 

Wdrożenie regulacji prawnej, która pozwoli na zapewnienie przewidywalności w zakresie wysokości odszkodowań i wpłynie na stabilizację składek, uzasadnione jest potrzebą ochrony interesu publicznego. Powstrzymanie dalszego wzrostu wysokości składki może prowadzić do ograniczenia poziomu kosztów ponoszonych zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez przedsiębiorców. Zaoszczędzone pieniądze mogą tym samym być przeznaczone na inwestycje. 

Czytaj więcej