Czytasz: Przyda się w czasie wakacji. Jak wyrobić kartę EKUZ?

Przyda się w czasie wakacji. Jak wyrobić kartę EKUZ?

Pobierz wniosek potrzebny do wyrobienia karty EKUZ. Podpowiadamy, jak to zrobić, w kilku prostych krokach.

Czym jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Karta EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

CZYTAJ TAKŻE: Karta EKUZ do wyrobienia na... lotnisku w Pyrzowicach

Korzystając z karty EKUZ zagranicą należy pamiętać, że podlega się obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza należy się upewnić, że karta EKUZ działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Krok 1. Wypełnienie wniosku EKUZ:

Wniosek EKUZ - pobyt czasowy: (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym) wniosek do pobrania wzór wypełnionego wniosku

Wniosek EKUZ - wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: (wyjazd „pracowniczy”)

 

Krok 2. Wypełniony i podpisany wniosek EKUZ można:

  • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.


PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. 

Krok 3. Odbiór karty EKUZ:

  • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
  • Na poczcie, jeśli w punkcie 5 wniosku „Sposób odbioru karty” zaznacza się pole: „pocztą na adres”.
  • Jeśli nie można osobiście odebrać karty można kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek:

Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru karty EKUZ dla osoby trzeciej
 

Czytaj więcej