Czytasz: Jak wygląda w praktyce zimowe utrzymanie dróg?

Jak wygląda w praktyce zimowe utrzymanie dróg?

W zależności od panujących na drogach warunków, akcja zima co roku wzbudza wśród mieszkańców większe lub mniejsze emocje.

Przeszło 450 kilometrów dróg różnych kategorii odśnieżają Rybnickie Służby Komunalne w ramach akcji zima. Do zimowego utrzymywania dróg mogą korzystać z zasobów ok. 600 ton piasku, 1100 ton chlorku sody oraz 1600 litrów roztworu solanki. 


W zależności od panujących na drogach warunków, akcja zima co roku wzbudza wśród mieszkańców większe lub mniejsze emocje. Jak wygląda w praktyce zimowe utrzymanie dróg? 

Zobacz również: GALERIA ZDJĘĆ: ZIMA "OKIEM" NASZYCH CZYTELNIKÓW


Drogi główne – czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 – 6 godzin.  


Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze procedury przetargowej tj. 31 ciągników rolniczych wyposażonych w pługi oraz trzy mniejsze ciągniki komunalne wykorzystywane do odśnieżania chodników. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK.

Zima 2017 w województwie śląskim oczami czytalników:

 

W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz. 


Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji. 
 


Akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg. 


Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:


drogi krajowe: 17,5 km

drogi wojewódzkie: 33,9 km

drogi powiatowe: 97,3 km

drogi gminne: 361 km

 

Czytaj więcej