Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak wybrać ubezpieczenie podróżne?

podróż walizka spakowany

.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego jest ważny dla każdego podróżnika lub wczasowicza. Istnieje wiele czynników, które wpływają na jego jakość i przede wszystkim przydatność dla konkretnej osoby lub sytuacji. To ważne, ponieważ taka ochrona kierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy cel wyjazdu. Spersonalizowana oferta pozwala czuć się bezpiecznie w podróży i w pełni cieszyć się wakacyjnym wyjazdem.

Indywidualna oferta

Wariant należy dopasować do indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę cel podroży, planowane aktywności oraz swój stan zdrowia. Koszty leczenia za granicą, transportu medycznego czy ratownictwa w zależności od kraju mogą sięgać dziesiątek tysięcy euro. Zawsze istnieje też ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej, wskutek czego ubezpieczony może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia lub naprawy czyjejś własności.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ubezpieczenia podróżnego zależy od jego rodzaju. Może obejmować koszty wywołane koniecznością leczenia, straty spowodowane utratą bagażu, odwołaniem podróży, czy wreszcie odpowiedzialnością cywilną. Ważne jest, aby wybrać zakres, który uwzględnia to, czego dana osoba może doświadczyć na wakacjach lub w jaki sposób zamierza dotrzeć do miejsca docelowego.

Ubezpieczenie może obejmować koszty leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków, przerwania podróży, ochrony bagażu czy transportu medycznego do Polski. W przypadku ubezpieczenia oferowanego przez Colonnade koszty leczenia wynikające z zaostrzenia choroby przewlekłej ujęte są w standardowym zakresie. Ponadto, w zależności od wybranego wariantu, suma ubezpieczenia kosztów leczenia może wynieść nawet 10 mln euro.

Całodobowa pomoc

W ramach ubezpieczenia Colonnade działa całodobowe Centrum Assistance. W razie konieczności ubezpieczony powinien się skontaktować z zespołem, który zorganizuje wymagana pomoc.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia podróżnego?

Czynniki ryzyka

Przed zakupem ubezpieczenia podróżnego należy zdać sobie sprawę z czynników ryzyka związanych z podróżą. Jeśli ubezpieczony podróżuje do obszarów, w których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania lub kradzieży, powinien wybrać ubezpieczenie, które obejmuje te ryzyka. Bez względu na to, czy podróżuje na wakacje samochodem, samolotem czy innym środkiem transportu, warto mieć taką ochronę. W przypadku podróży samolotem zdarzają się opóźnienia lotów lub zagubienia bagażu podczas transferu na lotnisko. Te niedogodności wiążą się z dodatkowymi kosztami, które odpowiednie ubezpieczenie podróżne może zrekompensować.

Kolejnym czynnikiem ryzyka są aktywności, których podróżny chce doświadczyć podczas wakacji. Czy wybierze się na nurkowanie lub wspinaczkę? Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują poszczególne aktywności. Należy sprawdzić u ubezpieczyciela (w ogólnych warunkach ubezpieczenia), jak klasyfikowane są poszczególne sporty i na jakich zasadach zostaną objęte ochroną..

Rodzaj ubezpieczenia

Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń podróżnych. Jeśli podróże za granicę odbywają się częściej niż trzy razy w roku, zazwyczaj warto rozważyć całoroczną polisę ubezpieczenia podróżnego, która może obejmować, wyjazdy służbowe i prywatne.

Co jeśli trzeba odwołać podróż?

Ubezpieczenie na wypadek kosztów rezygnacji z podróży to osobny temat. Niektóre ubezpieczenia obejmują pokrycie kosztów w przypadku rezygnacji z podróży w przypadku, gdy podróżny musi odwołać swoją podróż z powodu nieoczekiwanych problemów zdrowotnych lub rodzinnych, takich jak śmierć w rodzinie, utrata pracy lub inne nagłe sytuacje. Ważne, aby sprawdzić warunki rezygnacji z podróży i upewnić się, jak szeroka jest lista sytuacji objętych ubezpieczeniem. Zakup ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży możliwy jest tuż po zakupie imprezy (biletów, pobytu, wycieczki), nie ma możliwości zakupu takiego ubezpieczenia chwilę przed rozpoczęciem wakacji.

Autorem artykułu jest Anna Wieconkowska, Menedżer Produktu w polskim oddziale Colonnade Insurance S.A.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024