Czytasz: Jak pracują Urzędy w Wigilię? Czy będą otwarte?

Jak pracują Urzędy w Wigilię? Czy będą otwarte?

Wigilia 2018 wypada w poniedziałek, jednak wiele punktów będzie tego dnia nieczynnych.

Wigilia 2018 – 24 grudnia 2018 wolny dla pracowników urzędów administracji rządowej

Jeżeli macie do załatwienia np. w Urzędzie Miasta ważną sprawę, nie zostawiajcie tego na poniedziałek, 24 grudnia. Większość urzędów w naszym województwie będzie tego dnia zamknięta.

Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r., 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządzowej. Oznacza to, że nieczynne w Wigilię będą m.in. urzędy wojewódzkie, Prokuratura, Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne czy Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

W Wigilię nieczynne będą również niektóre urzędy miejskie, np. Urząd Miasta Tychy, Urząd Miasta w Mikołowie czy Urząd Miasta w Gliwicach. W Wigilię nieczynne będą także biblioteki w Tychach oraz Muzeum Miejskie.

Problemu z załatwieniem spraw w Urzędzie Miasta nie będą natomiast mieli mieszkańcy Sosnowca, urzędnicy pracują tego dnia od 7:30 do 15:30. W Zabrzu Urząd Miejski możecie odwiedzić do godziny 13:00. 

Wigilia 2018 otwarte sklepy [GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW W WIGILIĘ]

Mimo, że Wigilia 2018 nie jest dniem wolnym od pracy, to sklepy otwarte są w niestandardowych godzinach. W myśl ustawy z 10 stycznia br., która dotyczy organiczenia handlu w niedzielę i święta, osoby pracujące w handlu, 24 grudnia mogą pracować tylko do godziny 14-tej. 

24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy?

Wigilia, która wypada w poniedziałek, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Są jednak pewne odstępstwa od tej reguły – Wasz szef może w ramach "prezentu", podjąć decyzję, że Wigilia będzie dniem, w którym nie musicie pracować. W takim wypadku, 24 grudnia jest wolny od pracy, podwładni nie muszą wybierać dnia urlopu wypoczynkowego, a szef ma obowiązek wypłacenia normalnego, tj. nieobniżonego wynagrodzenia. Wasz pracodawca może również zadecydować, że w Wiglię będziecie mogli pracować krócej niż zwykle.