Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak jest zorganizowany obrót odpadami w Polsce?

Śmieci

Wiele przedsiębiorstw w Polsce jest objętych obowiązkiem zarządzania i raportowania posiadanych i utylizowanych opakowań i odpadów produkcyjnych do BDO – czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. To narzędzie administracji państwowej służy do automatyzacji kontroli nad drogą opakowań i odpadów z firm do miejsc ich utylizacji. Dzięki bazie danych służby państwowe wiedzą, gdzie i kto składuje odpady oraz kto odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Warszawa, 31.07.2023 – BDO uszczelnia system gospodarowania odpadami, zwiększa skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawia poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu w 2018 roku elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoliła na rejestrację podmiotów wprowadzających produkty na rynek oraz na prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami.

Na tym nie kończą się korzyści dla gospodarki i planety z tytułu wdrożenia systemu BDO. Obejmują one przede wszystkim: automatyzację wypisania raportu BDO, łatwiejsze generowanie innych dokumentów, zredukowanie ryzyka błędnego przekazania danych, przypominanie o przekazywaniu danych w terminie, oszczędność czasu związaną z przekazywaniem danych.

Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do BDO? Są to producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań oraz firmy, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów oraz wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Zasady rejestracji określa art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Każda firma, objęta obowiązkiem rejestracji w BDO, musi prowadzić ewidencję odpadów – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning, firmy świadczącej usługi zarządzania procesem obsługi raportowania do BDO. – Ewidencja odpadów to dokumentacja, która ma na celu zapisanie ilości i rodzaju powstających odpadów oraz sposobu ich zagospodarowania.

Jak mówi Małgorzata Kmieć, ewidencję odpadów prowadzi się w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej dokumenty powinny być przechowywane przez 5 lat, zaś przy prowadzeniu ewidencji w formie elektronicznej dokumenty powinny być przechowywane przez 10 lat.

Nie wszyscy muszą być w BDO

Na szczęście nie wszyscy przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w bazie danych odpadowych. Ustawa przewiduje kilka wyjątków. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku niektórych rodzajów odpadów, jeżeli nie przekroczą one określonej ilości rocznie, np.:

  • – niektóre odpadkowe tonery drukarskie – do 100 kilogramów
  • – materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton
  • – niektóre baterie alkaliczne – 5 kg
  • – trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa – do 10 ton
  • – szkło – do 5 ton
  • – tworzywa sztuczne – do 5 ton
  • – drewno – do 5 ton

O firmie Seris Konsalnet Cleaning

Seris Konsalnet Cleaning to specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości w branży B2B. Oferuje kompleksowe usługi porządkowe dla pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, przemysłu, powierzchni magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych, placówek służby zdrowia, obiektów administracji publicznej. Marka stawia na innowacje, w które inwestuje w czterech kluczowych liniach usług: Q BOT (automatyzacja i robotyzacja usług sprzątających); Q EKO (odpowiedzialne środowiskowo i ekologicznie rozwiązania dla branży sprzątającej) oraz Q BDO (zarządzanie procesem obsługi obowiązków raportowych przedsiębiorstwa do Bazy Danych Odpadowych). Mocną cechą marki jest także otwarte i partnerskie podejście do współpracy z klientem biznesowym: wykwalifikowani technologowie dobierają odpowiednie środki czystości i sprzęt na podstawie oględzin obiektu oraz sugerują zakres i harmonogram usług odpowiadających indywidualnym potrzebom klienta. Seris Konsalnet Cleaning powstała w wyniku konsolidacji spółek Seris Klinet i Seris As Pak. Jest częścią międzynarodowej Grupy Seris. Ambicją Seris Konsalnet Cleaning jest wdrożenie na polskim rynku w obszarze usług sprzątających dla B2B autorskiej filozofii Cleaning 4.0.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *