Czytasz: Jak gry komputerowe wpływają na mózg?

Jak gry komputerowe wpływają na mózg?

Wyniki badań są jednoznaczne. Doświadczenie z grami komputerowymi ma istotny wpływ na strukturę i funkcje mózgu. Jakie?

E-sport cieszy się coraz większą popularnością. Ponad miliard ludzi gra na komputerach PC, a sam rynek gier wideo w 2019 roku będzie wart 100 miliardów dolarów. Polska znajduje się na 3 miejscu państw, w których najchętniej ogląda się streaming e-sportowych rozgrywek, w tym Intel Extreme Masters. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad wpływem doświadczenia  z grami na mózgi graczy.

źródło: psych.pan.pl

O tym, jakie zmiany zachodzą w głowach e-sportowców podczas rozgrywek w świecie wirtualnym rozmawialiśmy z Maciejem Skorko, pracownikiem Instytutu Psychologii PAN, który był prelegentem podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych organizowanego w Katowicach.

Badacze starają się zrozumieć wpływ grania w gry komputerowe na nasz mózg. Dlaczego ta wiedza jest tak ważna dla nauki?

Badania nad wpływem grania w gry na zdolności umysłowe prowadzone są od ponad 14 lat. Dotychczasowe dane potwierdzają, że taki wpływ istnieje, ale nie rozumiemy mechanizmów tego oddziaływania. Kluczowe dla naszego podejścia do tematu jest próba wyjaśnienia jak poszczególne gatunki gier wpływają na funkcjonowanie poznawcze, zdolności umysłowe. Jesteśmy też ciekawi, jaki wpływ mają gry na osoby, które grają przez bardzo długi czas, jak profesjonalni e-sportowcy. Zastanawiamy się, jakie są relacje pomiędzy tym, co robi gracz w środowisku gry, a tym jak zmienia swoje funkcje poznawcze. Zrozumienie tych relacji może pozwolić na wyciąganie wniosków o poziomie zdolności umysłowych wyłącznie na podstawie analiz zachowań w grze.

Czy możemy mówić o konkretnych wynikach?

Oczywiście, że tak. Prowadzimy badania, które pozwalają nam sformułować wiele ciekawych wniosków dotyczących nie tylko samego zachowania lecz także jego neuronalnych podstaw. Dane uzyskane z rezonansu magnetycznego, pokazują przyrost istoty szarej w wybranych obszarach mózgu, co jest wynikiem dostosowania organizacji tych struktur do wymagań środowiska gry komputerowej. Zmiany dotyczą nie tylko struktury mózgu lecz także zmian funkcjonalnych, które modyfikują sposób przetwarzania informacji przez osoby z doświadczeniem w grach komputerowych..

WYNIKI BADAŃ

Badania prowadzone na świecie od 14 lat pozwoliły na wyciągnięcie szeregu wniosków o wpływie doświadczenia z grami komputerowymi na funkcjonowanie poznawcze. Doświadczenie to, prowadzi między innymi do zwiększenia pojemność zasobów uwagi wzrokowej. Oznacza to, że gracze potrafią utrzymać więcej informacji wzrokowych w pamięci, niż przeciętny człowiek. Gracze wykazują się także lepszą kontrolą pola uwagi, które poszerza się szczególnie na peryferiach wertykalnych. Fakt, że w grach komputerowych musimy wykonywać wszystkie czynności w dużym tempie prowadzi do obniżania się czasów reakcji oko-ręka.

Gracze są także skuteczniejsi w wykrywaniu regularności w bodźcach wymagających filtrowania sygnału od szumu. Bierze się to stąd, że w grach musimy wydobyć niewielką porcję informacji z bardzo dużego chaosu. Doświadczenie z grami prowadzi również do redukcji kosztów przełączania się między zadaniami - kiedy wykonujemy jakieś zadanie, które nagle zmienia swoją charakterystykę. Osoby z doświadczeniem w grach są w stanie w takich testach lepiej zaadaptować się do tej zmiany. Gracze charakteryzują się też zwiększoną zdolnością do wyłowienia szczegółów w obrazie, co wynika z konieczności różnicowania niewielkich zmian jasności pikseli. Taka osoba może lepiej rozróżniać odcienie kolorów w gradientach.

Jak przedstawione wyniki mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie graczy?

Mamy bardzo mało informacji o tym, jak wyniki tych specjalistycznych testów przekładają się na codzienne funkcjonowanie graczy. Nie wiemy, czy opisane zmiany są np. gwarantem sukcesu zawodowego, lepszych pieniędzy, lepszych ocen w szkole. Nasza hipoteza jest taka, że zmiany dotyczące percepcyjnych zdolności (uwagi, pamięci wzrokowej) mogą się utrzymywać u osób mających duże doświadczenie w grach komputerowych. Jednak im dłużej to doświadczenie trwa, tym z czasem wykonywanie skomplikowanych zadań staje się dla mózgu prostsze bowiem dostosowuje się on do wysokich wymagań stawianych przez gry komputerowe.

Jaki jest główny cel badań?

Przedstawione wyniki badań pozwalają nam traktować doświadczenie z grami komputerowymi, jako model indukowania neuroplastyczności, tj. istotnych modyfikacji struktur i funkcji mózgu. Lepsze zrozumienie mechanizmów tego zjawiska, może doprowadzić nas do stworzenia takich treningów funkcji poznawczych, które podniosą skuteczność neurorehabilitacji osób po udarach mózgu oraz pozwolą na spowolnienie negatywnego wpływu starzenia się na sprawność umysłu.

Czytaj więcej