Czytasz: Izabela Kalinowska wiceprezydentem Wodzisławia Śląskiego

Izabela Kalinowska wiceprezydentem Wodzisławia Śląskiego

Zmiany w wodzisławskim urzędzie miasta.

- 3 kwietnia Izabela Kalinowska obejmie stanowisko II zastępcy prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego - ogłosił prezydent Mieczysław Kieca.

W nowej roli Izabela Kalinowska będzie nadzorować realizację zadań miasta dotyczących m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i polityki prorodzinnej, kultury, sportu oraz współpracy i działalności na rzecz wodzisławskich organizacji pozarządowych. II zastępca pokieruje całością zadań wykonywanych przez Wydział Spraw Obywatelskich, Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia oraz większość miejskich jednostek.

Za nominacją ma przemawiać jej doświadczenie połączone ze znajomością problematyki samorządowej. Izabela Kalinowska zastąpi tym samym Barbarę Chrobok, która zwolniła stanowisko 7 marca obejmując fotel prezesa miejskiej spółki Domaro. 

 

Izabela Kalinowska ukończyła Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest mediatorem sądowym Polskiego Centrum Mediacji. Dotychczas pełniła także funkcję dyrektora Biura Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim oraz wiceprezesa Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2010 r. sprawowała funkcję radnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. W obecnej kadencji była członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz przewodniczącą Komisji Budżetu.

Czytaj więcej