Czytasz: Śląski sędzia radzi prezydentowi!

Śląski sędzia radzi prezydentowi!

Sędzia Krystian Markiewicz w imieniu SSP "Iustitia" złożył projekty zmian trzech ustaw - o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Prezydent Duda w lipcu zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów ustaw w tym obszarze.

Sędzia Krystian Markiewicz poinformował, że złożył w Kancelarii Prezydenta projekty ustaw przygotowane przez SSP IUSTITIA. Zadeklarował także chęć udziału w dyskusji nad dalszymi zmianami w sądownictwie w Polsce. Przypomniał, że prezydent uzasadniając swoje weto do ustaw o SN i KRS, zapowiedział opracowanie alternatywnych, zgodnych z Konstytucją projektów reformy.

Sędziowie przedstawili także własny projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ich zdaniem zapisy zawarte w podpisanej przez prezydenta ustawie naruszają zasady niezależności sędziów. 

W ocenie Markiewicza po prezydenckim wecie "powstała szansa opracowania ustaw, które zyskają powszechną społeczną aprobatę". Stowarzyszenie sędziów zapewnia, że w swoich projektach gwarantuje niezależność sądów i istotny udział społeczeństwa w ich funkcjonowaniu.

SSP IUSTITIA zwróciła się jednocześnie w liście do prezydenta Dudy z prośbą o zaproszenie do konsultacji nad przygotowywanymi w Kancelarii projektami. Prosi też o wyznaczenie harmonogramu, aby można było przystąpić do merytorycznej debaty nad reformą.

Wśród proponowanych zmian jest m.in. publikowanie w internecie nagrań rozpraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów oraz wprowadzenie obowiązku konsultacji przez ministra sprawiedliwości z Krajową Radą Sądownictwa powoływania i odwoływania prezesów sądów. Iustitia chce też podobnego jak w Sądzie Najwyższym trybu powoływania prezesów sądów - minister otrzymywałby od sędziów dwie kandydatury.

Zgodnie z zapisami Iustitii prezesi sądów mieliby obowiązek publicznego przedstawiania informacji o wynikach sądu w Biuletynie Informacji Publicznej. W projekcie ustaw zapisano też możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów– członków Krajowej Rady Sądownictwa przez grupy 2 tys. obywateli, publiczne, transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Stowarzyszenie zapisało też w swoim projekcie ustawy parytet gwarantujący, że w Krajowej Radzie Sądownictwa znajdą się sędziowie każdego rodzaju - a delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości po zakończeniu tej delegacji.

Czytaj więcej