Czytasz: Katowice chcą wydać 650 mln. Na co?

Katowice chcą wydać 650 mln. Na co?

Prezydent Krupa: Rok 2018 będzie kolejnym rokiem ważnym w rozwoju miasta.

Wydatki w wysokości blisko 2,35 mld zł, dochody przekraczające 2,05 mld zł, wydatki majątkowe niemal 667 mln zł, a inwestycje blisko 650 mln zł - prognozuje samorząd Katowic w 2018 r. W czwartek katowiccy radni przyjęli uchwałę budżetową.

Przyszłoroczne dochody bieżące niespełna 300-tysięcznych Katowic zaplanowano na ponad 1,74 mld zł, a dochody majątkowe 312 mln zł. Wydatki bieżące mają sięgnąć 1,68 mld zł, a wydatki majątkowe - niemal 667 mln zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 647,8 mln zł). Budżet zakłada pozyskanie prawie 287 mln zł dotacji z funduszy europejskich.

Planowany deficyt na koniec 2018 r. ustalono na blisko 291 mln zł. Zostanie on pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ponad 91,5 mln zł) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (prawie 10,5 mln zł) oraz wolnymi środkami (nadwyżka na rachunku bieżącym miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - prawie 189 mln zł).

Jak akcentował w czwartek w dyskusji nad budżetem prezydent Katowic Marcin Krupa, 2018 r. będzie „kolejnym rokiem ważnym w rozwoju miasta”, ponieważ po okresie przygotowań powinno ono „wejść w fazę realizacji wielu zadań i projektów, w tym proinwestycyjnych, prorozwojowych i proekologicznych”.

- Zadania te mają zapewnione finansowanie. (…) Kondycja finansowa miasta jest dobra, a sytuacja finansowa wiarygodna, co pozwala planować dalszy rozwój miasta - zapewnił Krupa.

Z kluczowych inwestycji transportowych współfinansowanych przez UE Katowice przeznaczą w 2018 r. m.in. 114,5 mln zł na rozbudowę skrzyżowania dróg krajowych nr 86 i 81 w dzielnicy Giszowiec (przy całościowym koszcie szacowanym na 404,7 mln zł) oraz 46,8 mln zł na rozbudowę skrzyżowania drogi 81 i ul. Armii Krajowej na skraju dzielnicy Piotrowice (całość 141,2 mln zł).

W 2018 r. samorząd przewiduje też m.in. wydanie 22,8 mln zł na budowę węzła przesiadkowego Zawodzie (całość 82,6 mln zł), 39,5 mln zł na węzeł Brynów (całość 84,9 mln zł), 8,4 mln zł na węzeł Ligota (całość 13,7 mln zł) oraz 8,7 mln zł na węzeł Sądowa (całość 59,6 mln zł); wszystkie przy wsparciu unijnym.

Miasto zamierza też wydać m.in. ponad 60 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, blisko 18 mln zł na wymianę oświetlenia ulicznego, oraz 60,4 mln zł na kontynuację budowy trzech basenów miejskich (całość 89,2 mln zł).

Ok. 16,4 mln zł zarezerwowano na rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej - przebudowę ul. Tylnej Mariackiej wraz z budową tam parkingu wielopoziomowego. Blisko 10 mln zł ma trafić na rozbudowę sieci dróg rowerowych.

Kontynuując prace związane z przebudową strefy rynku miasto przeznaczy 2,4 mln zł na zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy al. Korfantego 1 oraz odnowienie fragmentów elewacji budynków bezpośrednio sąsiadujących z zakrytym odcinkiem koryta Rawy.

Wydatki na administrację wyniosą ok. 179 mln zł, czyli ok. 8 proc. wydatków budżetu.

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie za poparciem projektu budżetu opowiedziały się klub Forum Samorządowe i Marcin Krupa oraz klub PiS. Klub PO nie zadeklarował poparcia, wskazując – mimo dobrego przygotowania formalnego i wysokich kwot na inwestycje infrastrukturalne - m.in. na niedostateczne - zdaniem radnych Platformy - wydatki na politykę społeczną, na walkę z niską emisją, na dziedzictwo kulturowe czy sport dzieci i młodzieży.

Radni Ruchu Autonomii Śląska głosowali przeciw budżetowi wskazując m.in. na niewielkie wsparcie działań oddolnych, w dzielnicach - z faktycznym przerzucaniem finansowania takich działań, w tym drobnych remontów, do budżetu obywatelskiego. Za niewystarczające uznali też finansowanie walki z niską emisją.

Komentując przyjęcie budżetu Krupa ocenił, że „przyniesie on wiele dobrego dla miasta, szczególnie dla jego rozwoju".

Wraz z uchwałą budżetową radni przyjęli też w czwartek Wieloletnią Prognozę Finansową Katowic na lata 2018-2045 oraz Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2018 r. Zgodnie z wieloletnią prognozą zadłużenie Katowic na koniec 2018 r. ma wynieść 701,7 mln zł. (PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej