Czytasz: Ile pieniędzy dostaną śląskie szpitale?
Wysokość ryczałtów, które będą otrzymywać szpitale włączone do sieci, nie musi być stała. Może być zwiększana, ale i... zmniejszana.

Od 1 października rusza sieć szpitali. W województwie śląskim obejmuje 75 placówek. To jakimi będą dysponowały środkami, ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych dni.

- Pieniędzy w sieci będzie więcej, będzie ta kompleksowość, czyli ryczałt będzie obejmował nie tylko same oddziały szpitalne, ale też rehabilitację, izby przyjęć i SOR-y, ale również poradnie przyszpitalne. Dla dyrektora to będzie stabilna możliwość przyjęcia płatności co miesiąc, czyli możliwość zaciągnięcia kredytu, leasingu, inwestycji, na cztery lata - mówi Jerzy Szafranowicz.

Szef śląskiego NFZ podkreślił, że pieniądze będą wydawane pod kontrolą.  „Startowe” ryczałty wyliczone w oparciu o procedury świadczone w poprzednim okresie nie muszą odpowiadać kolejnym, na następne lata. Ich wysokość ma odzwierciedlać liczbę i rodzaj wykonywanych procedur medycznych.

- Ja mogę już ocenić po kwartale, czy ten ryczałt będzie stały, czy niektórzy dyrektorzy pomyślą: +Skoro mam ryczałt, to nic nie muszę robić+. Tak nie będzie – po kwartale zobaczę, jakie są świadczenia. Jeżeli są robione w większych ilościach, ryczałt mogę zwiększyć; jeżeli szpital będzie mniej robił, mogę go zmniejszyć - zaznaczył dyrektor.

Przyznany eyczałt nie oznacza, że szpital będzie otrzymywał pieniądze niezależnie od ilości wykonanych świadczeń.

- Monitoring co kwartał, może nawet w częstszych okresach, pozwoli sprawdzać, czy rzeczywiście są jednostki, które będą chciały się po prostu "wieźć na tej łodzi" i inne, które będą chciały coś więcej zrobić - podkreśla dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska

Wraz z wejściem sieci szpitali zmieni się też sposób udzielania pomocy świątecznej i nocnej, świadczonej obecnie w 59 miejscach w woj. śląskim.

- Wszystkie podmioty szpitalne, które zostały włączone do sieci na poziomie pierwszym, drugim, trzecim oraz na poziomie szpitali pediatrycznych, mają obowiązek świadczenia usług w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zaniechanie tego obowiązku jest równoznaczne ze skreśleniem z sieci szpitali, takie są zapisy ustawowe - mówi zastępca dyrektora śląskiego NFZ Dariusz Kaczmarek.

Od 1 października pomoc nocna i świąteczna będzie finansowana według algorytmu, który uwzględni liczbę udzielanych świadczeń. Dotychczas finansowanie zależało od liczby pacjentów na terenie działania danej placówki.  

Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość wylicza się na podstawie liczby i struktury sprawozdanych w poprzednim okresie świadczeń. Dodatkowo odrębnie finansowane będą świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, np. odbieranie porodów, udzielanie pomocy w razie zawałów serca, programy lekowe, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym. W ramach konkursu ofert finansowana będzie natomiast m.in. opieka długoterminowa, rehabilitacja ambulatoryjna, a także opieka psychiatryczna.

Czytaj więcej