Czytasz: Ile może kosztować odnowienie kapliczki?

Ile może kosztować odnowienie kapliczki?

Przydrożna kapliczka, stojąca u zbiegu ul. Rzeczyckiej i Pszennej w Łabędach odzyskała dawny blask. Zdziwisz się, ile kosztowała jej modernizacja!

Renowacja zabytku z XIX wieku kosztowała prawie 100 tysięcy złotych i została sfinansowana z budżetu miejskiego. Miasto przywróciło świetność zabytku, finansując prace prowadzone przez specjalistyczną firmę z Tarnowskich Gór. Inwestycję prowadził Wydział Przedsięwzięć i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Kapliczka została poddana gruntownej modernizacji. Odkopano tynki, wykonano izolację fundamentów, usunięto cementowe płytki, pod którymi odkryto historyczną, ceglaną posadzkę i wykonano nową podłogę. Ponadto uzupełniono brakujące fundamenty pod progiem wejścia do kapliczki i pod ołtarzem, wykonano nowy ołtarz, odgrzybiono mury, zaimpregnowano fundamenty, które dodatkowo poddano izolacji mineralnej, pomalowano ściany, zmodernizowano dach. Zagęszczono też ziemię w wykopie przyfundamentowym, uzupełniono ubytki w tynkach i poddano renowacji figurę Matki Boskiej. Przy okazji remontu pod warstwami starego tynku odkryto grawer – 1890 – będący najprawdopodobniej datą wybudowania kapliczki.

W Gliwicach znajduje się blisko 40 kapliczek i przydrożnych krzyży. Najwięcej jest w Bojkowie, ale niewielkie obiekty kultu religijnego można spotkać w całym mieście. Jeden z tego typu obiektów został niedawno odnowiony. To zabytkowa kapliczka z XIX wieku znajdująca się u zbiegu ulic Rzeczyckiej i Pszennej w Łabędach.

(UM Gliwice, zdjęcia: D. Makosz)

Czytaj więcej