Czytasz: Hematologia troszczy się o pacjentów

Hematologia troszczy się o pacjentów

Jako jedyna placówka na Śląsku, chorzowska hematologia odbierze jutro certyfikat „W trosce o pacjenta”. - Pękamy z dumy – mówią lekarze.

Certyfikat Programu „W trosce o pacjenta” to ważny sygnał dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową oraz ich rodzin. - Jest gwarancją, że w tym ośrodku, który go posiada pacjenci otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji na temat choroby i jej celów terapeutycznych – podkreśla Rada Ekspertów Programu „W trosce o pacjenta”.

Oddziału Hematologiczny SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, certyfikat odbierze w piątek podczas ceremonii otwarcia Śląskich Debat Hematologicznych. Będzie pierwszą na Śląsku placówką, która otrzymała takie wyróżnienie.

Przewlekła białaczka szpikowa jest co roku rozpoznawana u ok. 350 Polaków. Średnia wieku pacjentów waha się między 45. a 55. rokiem życia. Co ważne, przewlekła białaczka szpikowa jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną. Dziś, na skutek postępu medycyny i dzięki rozwojowi innowacyjnych terapii, kwalifikuje się ją do chorób przewlekłych.