Czytasz: GZM połączy Piekary z Radzionkowem

GZM połączy Piekary z Radzionkowem

"Pomagamy powiatowi, który nie jest członkiem Metropolii, ale robimy to w interesie naszych mieszkańców".

Umowę na dofinansowanie z metropolitalnego Funduszu Solidarności budowy nowej drogi, która połączy Piekary Śląskie z Radzionkowem, podpisali w piątek przedstawiciele pierwszego z tych miast, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Kilkusetmetrowa nowa droga powiatowa z ciągiem pieszo-rowerowym i inną infrastrukturą jeszcze w tym roku połączy ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich (będącą początkiem północnej obwodnicy Bytomia) z ul. Szybową w Radzionkowie. W Piekarach udostępni nowe grunty inwestycyjne. W Radzionkowie stanie się docelowym zakończeniem przygotowywanego układu drogowego w południowo-wschodniej części miasta.

Nowa droga to jedno z przedsięwzięć wspartych przez Fundusz Solidarności GZM, realizowanych wspólnie przez dwa miasta Metropolii. Wartość dotacji to ponad 3,4 mln zł, przy wartości całej inwestycji - 4,6 mln zł. Warty w tym roku 100 mln zł Fundusz Solidarności wspiera inwestycje najsłabszych gmin GZM, zmniejszając różnice w rozwoju poszczególnych jej członków

Akcentował to podczas piątkowego podpisania umowy w Piekarach Śląskich przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

- Fundusz Solidarności to nazwa trochę symboliczna – wskazujemy na solidarność większych z mniejszymi, na wspólne działanie. Takim przykładem jest projekt nowej drogi powiatowej. Tu nawet jest więcej zalet, bo droga powiatowa nie leży w kompetencjach miasta, gminy. Pomagamy więc powiatowi, który nie jest członkiem Metropolii, ale robimy to w interesie naszych mieszkańców - zaznaczył Karolczak.

Wskazał, że większość kwoty rozdysponowanej w Funduszu Solidarności (dotąd ok. 92 mln zł do 99 projektów) wesprze przedsięwzięcia związane z rozbudową dróg, centrami przesiadkowymi, poprawą bezpieczeństwa pieszych czy termomodernizacją.

- Zakres tych działań jest szeroki, ale one odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców; te wnioski wynikały z konkretnych potrzeb zgłaszanych włodarzom miast - zapewnił przewodniczący zarządu GZM.

Członek zarządu Metropolii Karolina Wadowska przypomniała, że w dofinansowaniu z Funduszu Solidarności pierwszeństwo miały projekty realizowane w partnerstwie miast i gmin, o charakterze ponadlokalnym. Poza Piekarami Śląskimi i Radzionkowem inne takie przedsięwzięcia prowadzą Będzin i Siewierz (rewitalizacja dolin rzek Przemszy i Brynicy), czy Bojszowy i Tychy (dokumentacja dla infrastruktury łączącej dwie oczyszczalnie ścieków).

Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj akcentowała w piątek, że wspólny projekt z Radzionkowem, który ułatwi komunikację między tymi miastami, udrożni tereny inwestycyjne i rozładuje korki, to kolejny przykład udanej kilkuletniej współpracy władz obu miast.

Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor przypomniał, że przygotowania tej inwestycji trwały od pewnego czasu; obecnie miasta dysponują już projektem budowlanym. Dla Radzionkowa droga – w większości przebiegająca na terenie Piekar – będzie ostatnim elementem docelowego rozwiązania komunikacyjnego, związanego z szybkim rozwojem południowo-wschodniej części miasta, tzw. górki pod Księżą Górą, którą od centrum miasta oddziela linia kolejowa.

Aby poprawić tam komunikacje Radzionków rozpoczął tam przed laty budowę ul. Księżogórskiej. Obecnie trwa projektowanie jej przedłużenia do ul. Marii Dąbrowskiej. Dalsze przedłużenie wzdłuż ul. Nieznanego Żołnierza, a następnie przez Wawelską właśnie do dofinansowanej teraz nowej drogi do Piekar Śląskich, utworzy nową oś południowo-wschodniej części miasta. „Myślę, że za kilka lat spotkamy się z tą drogą, która będzie gotowa w tym roku” - ocenił Tobor.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

W lutym zgromadzenie GZM zdecydowało o wsparciu 99 projektów z metropolitalnego Funduszu Solidarności. 36 gmin członkowskich otrzymało wówczas blisko 92 mln zł. Kolejne projekty – wyczerpujące pulę 100 mln zł środków Funduszu – mają zostać zatwierdzone do dofinansowania jeszcze w marcu br.

Piekary Śląskie otrzymały także z Funduszu Solidarności 850 tys. zł na wartą 1 mln zł przebudowę skrzyżowania ul. Podmiejskiej z drogą nr 911 (to początek północnej obwodnicy Bytomia).(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej