Czytasz: GZM: powstaje metropolitalny Fundusz Solidarności

GZM: powstaje metropolitalny Fundusz Solidarności

Fundusz ma wspierać inwestycje najsłabszych gmin metropolii.

Do środy samorządy zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) powinny wypracować listy inwestycji pod kątem dofinansowania z metropolitalnego Funduszu Solidarności. Do poniedziałku uzgodnione listy inwestycji powinny trafić do zarządu Metropolii.

Uruchomienie Funduszu Solidarności przewidują przyjęte w grudniu ub. roku główne dokumenty finansowe GZM. Zgodnie z założeniami Fundusz ma wspierać inwestycje najsłabszych gmin metropolii, zmniejszając różnice w rozwoju poszczególnych jej członków. Jego środki na razie określono na 60 mln zł.

 Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska, zgodnie z harmonogramem uruchomienia Funduszu do końca stycznia miasta-liderzy podregionów metropolii (Bytom, Gliwice, Katowice, Sosnowiec i Tychy) zbiorą wnioski o dotacje gmin i miast z poszczególnych podregionów, a do 5 lutego przekażą zarządowi metropolii uzgodnione już listy inwestycji, o których dofinansowanie będą wnioskowały.

 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

 Podczas grudniowej sesji zgromadzenia metropolii tworzący ją samorządowcy przyjęli uchwały m.in. ws. budżetu GZM na 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2023. W tegorocznym budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewidzieli ponad 130 mln zł. 100 mln zł z tej kwoty zabezpieczono jako dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin członkowskich.

 Była to realizacja wcześniejszych zapowiedzi utworzenia metropolitalnego Funduszu Solidarności. We grudniowej dyskusji na ten temat zarząd GZM wnioskował, aby samorządy w podokręgach metropolii przygotowały na razie listy projektów wykorzystujące w nich po 12 mln zł, czyli łącznie 60 mln zł. We wtorek zarząd przypomniał o ustaleniu, że jeżeli projekty będą opiewały na więcej niż 60 mln zł, a zostaną uznane za priorytetowe, będzie można uruchomić dodatkowe środki.

 Fundusz ma wspierać do maksymalnego poziomu 85 proc. projekty rozwojowe gmin członkowskich – mniejsze, niż realizowane na szczeblu całej metropolii, przez nią samą czy w jej partnerstwie z gminami, lecz nadal o charakterze ponadlokalnym.

 Dlatego Fundusz będzie preferował projekty realizowane we współpracy partnerskiej pomiędzy członkami Metropolii, a także takie, które mają już zapewnione finansowanie zewnętrzne, w tym unijne. W ten sposób Fundusz ma spełniać oczekiwania małych gmin, które wobec często napiętej sytuacji finansowej miewają problemy z tzw. wkładem własnym do projektów unijnych.

 W grudniu ub. roku zarząd GZM zaproponował, aby projekty finansowane z Funduszu dotyczyły przede wszystkim rozwoju infrastruktury transportowej oraz zrównoważonej mobilności – w zgodzie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z założeniem Funduszu co roku jego wartość ma być zmniejszana na rzecz realizacji dużych projektów strategicznych.

 Według niedawnych sygnałów ze strony przedstawicieli zarządu GZM po przedstawieniu 5 lutego przez podokręgi metropolii list projektów pod kątem Funduszu, zostaną one przeanalizowane i poddane następnie dyskusji na sesji zgromadzenia planowanej na połowę miesiąca. Wówczas być może zaakceptowane już dotacje – wraz z samym Funduszem – zostaną skierowane do realizacji.(PAP)

 autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej