Silesion.PL

serwis informacyjny

GUS: Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 05.07.2021 r.

budowa budynku mieszkalnego dzwig

Ceny lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2021 r. wzrosły o 2,0% w stosunku do 4 kwartału 2020 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,1% i na rynku wtórnym – o 1,9%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,2% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,5% i na rynku wtórnym – o 7,8%).

Przy obliczaniu wskaźników cen lokali mieszkalnych za 2021 r. rynkowi wtórnemu przypisuje się wagę 52,0%, a rynkowi pierwotnemu – 48,0%

Kwartalne zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do okresu poprzedniego:

Kwartalne zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego

W 1 kwartale 2021 r. ceny lokali mieszkalnych były o 41,2% wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 30,3%, a na rynku wtór-nym – o 50,6%)

Kwartalne zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do 2015 r.

W 1 kwartale 2021 r. w sto-sunku do 4 kwartału 2020 r. największy wzrost cen lokali mieszkalnych odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 4,8%), nato-miast spadki cen wykazano w województwach: lubuskim i lubelskim

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa kształtowały się następująco:

WyszczególnienieI kwartał 2021
kwartał poprzedni = 100
POLSKA102,0
Dolnośląskie102,0
Kujawsko-Pomorskie101,6
Lubelskie99,3
Lubuskie99,7
Łódzkie102,2
Małopolskie101,8
Mazowieckie101,9
Opolskie102,1
Podkarpackie103,4
Podlaskie101,6
Pomorskie103,1
Śląskie102,1
Świętokrzyskie101,5
Warmińsko-Mazurskie104,8
Wielkopolskie101,5
Zachodniopomorskie100,9

Źródło danych GUS

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023