Czytasz: Grzegorz Podlewski nowym wiceprzewodniczącym metropolii

Grzegorz Podlewski nowym wiceprzewodniczącym metropolii

Grzegorz Podlewski zastąpił Anetę Moczkowską.

Kiedy z funkcji członka zarządu rezygnował Krzysztof Zamasz były podziękowania, uśmiechy i kwiaty dla nowo wybranej wiceprzewodniczącej - Anety Moczkowskiej. Zamasz dziękował i zapewniał o otwartości na współpracę w zakresie tematów, za które był odpowiedzialny; Moczkowska mówiła o gotowości do podjęcia się ambitnych zadań. Na dzisiejszej sesji Aneta Moczkowska nie była obecna. Jej następca też nie zabrał głosu. Zachowana została zasada, że kandydata zgłasza podregion. Kandydaturę rekomendował wiceprezydent Tychów Miłosz Stec, formalnie zgłosił ją przewodniczący GZM, Kazimierz Karolczak.

Grzegorz Podlewski pochodzi z Tychów. Od lat związany jest z branżą energetyczną. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa w Zespole Elektrowni Wodnych Niedzica. W komunikacie metropolii podkreśla się, że decyzje podjęte w latach, gdy zarządzał spółkę, pozwoliły na osiągnięcie rekordowych wyników finansowych, co w latach 2009, 2010 i 2012 przełożyło się kolejno na 11, 7 i 15 miejsce w Rankingu Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Od lipca 2016 roku do końca 2017 roku współpracował z Urzędem Miasta w Tychach, gdzie zajmował się doradztwem w zakresie energetyki, reprezentował również miasto w Programie Elektromobilności.  Od 2016 roku jest doradcą zarządu w polskim biurze regionalnym spółki Tavrida Electric Polska, zajmującej się projektowaniem i produkcją urządzeń stosowanych w energetyce. Grzegorz Podlewski jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia na kierunku organizacja i zarządzanie.  

 

Czytaj więcej