Silesion.PL

serwis informacyjny

Grupa ORLEN i CWCR będą wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa państwa

ORLEN oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) rozpoczynają współpracę w obszarze działań planistyczno-obronnych, szkoleniowych i rozwoju kadr. Podpisane porozumienie wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

Celem porozumienia jest m.in. wsparcie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymanie współpracy w sprawach związanych z obronnością państwa, a także prowadzenie działań szkoleniowych i wzajemne wsparcie logistyczne i promocyjne.

– ORLEN jest spółką o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa paliwowego, energetycznego i gospodarczego Polski. Współpraca naszych instytucji będzie się koncentrować na ochronie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, logistyce i rozwoju kadr. Współpraca i wymiana doświadczeń między biznesem a sektorem obronnym jest bardzo ważna w obecnej sytuacji geopolitycznej – podkreśliła Patrycja Klarecka, członek zarządu ORLEN ds. Transformacji Cyfrowej.

CWCR to instytucja koordynująca i nadzorująca działalność w zakresie rekrutacji oraz spraw operacyjno-obronnych. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny z kwietnia 2022 r., CWCR jest odpowiedzialne m.in. za planowanie i administrowanie zasobami rezerw osobowych w każdym stanie gotowości obronnej państwa, oraz rezerw rzeczowych – związanych ze świadczeniami na rzecz obrony.

– Chcielibyśmy przy wsparciu i udziale Grupy Orlen promować służbę wojskową w jak najszerszym zakresie. Bez wątpienia głównym źródłem współpracy będzie dla nas realizacja zadań operacyjno-obronnych i żywię głęboką nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienie wyjdzie temu naprzeciw i umożliwi nam bezkolizyjną realizację zadań w tym obszarze – powiedział generał brygady Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Podpisane porozumienie formalizuje dotychczasową współpracę obu stron, realizowaną w oparciu o przepisy prawa, zawarte umowy, czy wydane decyzje administracyjne obejmujące m.in. militaryzację; ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i inne zadania realizowane na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023