Czytasz: Uwaga! Groźna bakteria w ziemniakach

Uwaga! Groźna bakteria w ziemniakach

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu.

W ziemniakach z Egiptu wykryto groźną dla upraw bakterię. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie zakazu importu ziemniaków pochodzących z Egiptu, do czasu ustalenia przyczyn nieprawidłowości oraz wprowadzenia działań naprawczych przez stronę egipską.

Bakteria w ziemniakach z Egiptu. Co wykryto?

Obecność bakterii Ralstonia solanacearum w ziemniakach z Egiptu w próbie pobranej z bulw została potwierdzona w wyniku prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroli fitosanitarnych towarów pochodzenia roślinnego sprowadzanych z państw trzecich, znajdujących się w obrocie na terytorium Polski.

Było to drugie w ciągu ostatnich dwóch lat wykrycie przez Inspekcję bakterii Ralstonia solanacearum w ziemniakach importowanych z Egiptu. W obu przypadkach ziemniaki były sprowadzone do Polski za pośrednictwem innych państw członkowskich.

Bakteria Ralstonia solanacearum w ziemniakach

Bakteria Ralstonia solanacearum, ze względu na szkody gospodarcze jakie może powodować, ma w Unii Europejskiej status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Charakteryzuje się ona bowiem szerokim zakresem roślin żywicielskich − poraża pond 200 gatunków roślin i obok bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus jest jednym z najgroźniejszych patogenów ziemniaka.

źr: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi