Czytasz: Gowin w Gliwicach o przyszłości uczelni

Gowin w Gliwicach o przyszłości uczelni

Jakie zmiany czekają system szkolnictwa wyższego?

Współpraca między uczelniami a firmami była tematem organizowanej w Gliwicach I Konferencji Edukacji Dualnej EDUAL.

- Ciągle gonimy zachód, ale jesteśmy w stanie w wielu obszarach zachód wyprzedzić. To była iluzja, że może dynamicznie rozwijać się gospodarka której nacisk nie jest nastawiony na przemysł - mówi Jarosław Gowin.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił w Gliwicach, że studia dualne wpisują się w planowaną reformę szkolnictwa wyższego, jak i w założenia Planu Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Jarosław Gowin zapowiedział wsparcie tego typu kształcenia ze strony ministerstwa nauki poprzez program poświęcony upowszechnianiu studiów dualnych. Ten ma zostać ogłoszony niebawem.

Na studiach o profilu praktycznym miałyby obowiązywać dwie ścieżki nauki. W pierwszej obowiązywałby sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Druga realizowana byłaby w formule studiów dualnych. Ścisła współpraca między uczelniami a firmami miałaby też obowiązywać doktorantów.

- Program doktoratu wdrożeniowego będzie skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego, wskazanego przez firmę. Doktorant będzie pracował nad rozwiązaniem tego problemu właśnie w trybie dualnym – tłumaczył.

Doktorant zatrudniony w danej firmie jednocześnie będzie otrzymywał z ministerstwa stypendia naukowe. To ma pozwolić mu na skoncentrowanie się w całości na pracy badawczej. Gowin przytoczył wyniki badań państw zachodnich. Absolwenci tego typu studiów doktoranckich osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. niż pozostali, a zaangażowane w to przedsiębiorstwa zatrudniają więcej pracowników i zgłaszają więcej wniosków patentowych.

- Studia dualne, to jest najlepszy sposób na to, żeby z jednej strony dostarczyć kadrę bardzo precyzyjnie wyprofilowaną do potrzeb współczesnej gospodarki, tej gospodarki 4. rewolucji przemysłowej. Jest to szansa dla samych studentów na natychmiastowe znalezienie dobrej pracy - ocenia Jarosław Gowin.

W systemie dualnym minister widzi szansę rozwoju także dla samych uczelni. Zacieśnienie współpracy ze światem biznesu uważa za szczególnie ważne dla uczelni technicznych.

- Dla każdego z nas jest rzeczą oczywistą, że po elektronice, mechatronice, informatyce łatwiej o pracę niż po filozofii, pedagogice czy politologii - przyznał Jarosław Gowin. - Wkrótce równie oczywiste będzie, że studenci formuły studiów dualnych będą osiągali lepsze wyniki, niż studenci dotychczasowej formuły - dodaje.

 

Czytaj więcej