News

Górnośląskie wodociągi sprzedały trzy pociągi SKPL Cargo

Pociągi te były zabezpieczeniem poręczenia przez Przedsiębiorstwo obligacji

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe sprzedało firmie SKPL Cargo trzy pociągi – autobus szynowy i dwa zespoły trakcyjne. Pociągi te były zabezpieczeniem poręczenia przez Przedsiębiorstwo obligacji spółki Inteko, która niegdyś miała zaopatrywać w tabor Koleje Śląskie.

Nazwa należącej w większości do Kolei Śląskich spółki Inteko pojawiała się w kontekście nieprawidłowości w działaniu samorządowego przewoźnika, które w grudniu 2012 r. - gdy Koleje Śląskie przejęły całość przewozów kolejowych w regionie - doprowadziły do chaosu na śląskich torach. Eksperci wskazywali na przepływy finansowe publicznych środków do Inteko, w formie m.in. objęcia i poręczenia obligacji tej firmy.

Spółka Inteko m.in. zbudowała dla Kolei Śląskich system sprzedaży biletów, zaopatrzyła firmę w samochody i miała dostarczyć kilka pociągów. Na ich sfinansowanie wyemitowała obligacje, z których nie wszystkie zostały wykupione. 

Ostatnią emisję obligacji Inteko na 20 mln zł objął należący do samorządu województwa Fundusz Górnośląski. Ich poręczycielem zostało również należące do marszałka GPW, a zabezpieczeniem stały się kupowane dla Kolei Śląskich pociągi. Ponieważ upłynęły terminy wykupu wszystkich transz tej emisji (Inteko nie wykupiło żadnej z nich), GPW – jako poręczyciel – wypłaciło pieniądze Funduszowi, następnie przejmując (w drodze tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie) pociągi.

Jak wynika z informacji przekazanej PAP we wtorek przez rzecznika Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Piotra Biernata, firma ta w kolejnych latach usiłowała sprzedać pięć pojazdów – trzy znajdujące się na bocznicy przy ul. Raciborskiej w Katowicach i dwa pozostające na terenie spółki FPS H. Cegielski w Poznaniu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż pojazdu typu DH2 i dwóch VT614 znajdujących się w Katowicach planowano na początek maja 2017 r. - jednak wobec ceny i niekompletnej dokumentacji dopuszczającej do ruchu nie spłynęła żadna oferta. Kolejne próby sprzedaży również nie doszły do skutku.

Pod koniec ub. roku w wyniku konkursu ofert wybrana została najkorzystniejsza propozycja przewoźnika SKPL Cargo. Z informacji nabywcy przekazanej przez Przedsiębiorstwo wynika, że podejmie on próbę ponownego dopuszczenia nabytych pojazdów do ruchu na terenie Polski. 

W czerwcu 2016 r. GPW po raz pierwszy próbowały sprzedać w drodze przetargu dwa autobusy szynowe typu DH znajdujące się w Poznaniu. Po kilku kolejnych próbach wystawiono je na sprzedaż w formie zaproszenia do składania ofert. Ze względu m.in. na bardzo zły stan techniczny dopiero ostatnia próba sprzedaży okazała się skuteczna. Nabywca kupił pojazdy w celu ich zezłomowania.

Sprzedaż pozostałych czterech pojazdów przewłaszczonych przez GPW (dwa autobusy szynowe typu DH1 i dwa zespoły trakcyjne typu DH2) ma być prowadzona przez komorników sądowych z Brzegu i Oleśnicy - ze względu na zbieg roszczeń związanych z ich własnością. Obecnie sprzedawany jest jeden z krótszych pojazdów; pozostałe są w trakcie wyceny.

Pociągi typu VT614 to niemiecka konstrukcja z lat 70 ub. wieku. Trzyczłonowy spalinowy zespół trakcyjny jest dłuższy i pojemniejszy od popularnych elektrycznych pociągów EN57. Pojazdy DH1 i DH2 to jedno- i dwuczłonowe spalinowe autobusy szynowe - również produkowane w Niemczech w latach 80 ub. wieku.

Według wcześniejszych ocen przedstawicieli Kolei Śląskich oraz samorządu woj. śląskiego ze spółki Inteko, nad którą w pewnym momencie KŚ straciły kontrolę, wyprowadzono ok. 35 mln zł publicznych środków - w większości ostatecznie na szkodę GPW. W śledztwie ws. nieprawidłowości w Kolejach Śląskich w 2014 r. zatrzymano sześć osób – m.in. b. prezesa i b. wiceprezesa GPW. Byłym szefom firmy postawiono zarzuty działania na jej szkodę i wyrządzenia strat.

Do sądu trafiła też sprawa GPW przeciw województwu dotycząca dodatkowego zabezpieczenia obligacji. Wynikało ono z cesji ustanowionej na jednej z umów ws. dofinansowania przewozów wykonywanych przez Koleje Śląskie. Władze województwa sygnalizowały jednak, że umowa, na której ustanowiono cesję, wcześniej wygasła.

Po zmianie w 2013 r. kierownictwa oraz polityki finansowej GPW uporządkowało strukturę i wróciło do podstawowej działalności, czyli produkcji, dystrybucji i sprzedaży wody. Spółka wycofała się też z ryzykownych instrumentów finansowych i wytoczyła kilkanaście procesów skutkujących postępowaniami egzekucyjnymi i zwrotem części środków.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej

 

Zmiana kategorii na: Video