Czytasz: W Ochojcu zrealizują trzy projekty „Programu dla Śląska”

W Ochojcu zrealizują trzy projekty „Programu dla Śląska”

Udary, choroby zakaźne i seniorzy to priorytety.

Trzy projekty rządowego „Programu dla Śląska” mają być realizowane przez Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach - Ochojcu. Chodzi o centrum chorób zakaźnych, opiekę nad chorymi z udarem i aktywizację seniorów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

O szczegółach planowanych przedsięwzięć poinformowała rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który jest organem założycielskim szpitala, Agata Kalafarska-Winkler.

Dzięki stworzeniu Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych zwiększy się bezpieczeństwo zdrowotne regionu. Ośrodek ma być wyposażony w pomieszczenia umożliwiające kwarantannę i izolację, z kontrolowanym obiegiem powietrza oraz śluzami, zapewniającymi pełne bezpieczeństwo innych chorych i personelu. Ma też posiadać system informatyczny umożliwiający szybki kontakt ze specjalistami chorób zakaźnych lekarzom dyżurnym z innych szpitali na terenie Śląska. Koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 30 mln zł.

Jak zaznaczyła Kalafarska-Winkler, Górnośląskie Centrum Medyczne to od lat wiodący ośrodek leczenia udarów mózgu. Planowany projekt dotyczący leczenia pacjentów z udarem mózgu w dużej mierze ma się opierać na telemedycynie. W tym celu ma powstać specjalny oddział koordynujący interwencyjne leczenie udaru mózgu, który dzięki telediagnostyce i telekonsultacji obrazów radiologicznych z innymi oddziałami neurologicznymi bądź udarowymi poprawi efektywność leczenia pacjentów po udarze mózgu. Będzie to unikatowy w skali kraju model regionalnej opieki zdrowotnej.

Trzeci z projektów wpisanych do „Programu dla Śląska” dotyczy aktywizacji osób starszych poprzez rozwój nowoczesnych metod telekomunikacyjnych w opiece i profilaktyce. W ramach projektu przewiduje się utworzenie specjalnej platformy zainstalowanej na tablecie, który otrzyma każdy z podopiecznych. Senior będzie pod stałym nadzorem kardiologicznym, diabetologicznym oraz geriatrycznym, będzie mógł szybko i łatwo skontaktować się z lekarzem, który będzie dostępny 24h na dobę, aby udzielić porad, będzie miał też dostęp do informacji o dyżurach aptek oraz możliwość wezwania karetki pogotowia.

Ponadto dzięki współpracy z lekarzami stworzona zostanie obszerna, na bieżąco aktualizowana baza artykułów na temat zdrowia, szczególnie osób starszych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 35 mln zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca to wysokospecjalistyczny ośrodek, w którym rocznie leczy się niemal 190 tysięcy pacjentów. GCM jest nie tylko strategiczną dla regionu placówką w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, ale również ośrodkiem oferującym interdyscyplinarnąi kompleksową opiekę w zakresie ponad dwudziestu specjalizacji.

Zaprezentowany 21 grudnia przez premiera Mateusza Morawieckiego Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej). Dokument zawiera m.in. 73 przedsięwzięcia kluczowe o wartości co najmniej 40 mld zł, a także kolejne przedsięwzięcia krajowe, z których woj. śląskie będzie mogło skorzystać na ok. 5 mld zł. (PAP)

Autor: Anna Gumułka

Czytaj więcej