Silesion.PL

serwis informacyjny

Górnik Łęczna z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Gornik Leczna z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Gornik Leczna z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Blisko 3 miliony złotych dofinansowania od Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022”, który jest komponentem infrastrukturalnym Programu Wsparcia Mistrzów trafi do Górnika Łęczna na I etap budowy Centrum Piłkarskiego Akademii Górnika Łęczna. Celem programu jest rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz I ligi.

Wsparciem objęta zostanie w szczególności baza szkoleniowo-treningowa, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej. Zapewnienie nowoczesnej oraz odpowiadającej najwyższym standardom infrastruktury sportowej, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, ma służyć podnoszeniu ogólnego poziomu piłki nożnej w Polsce – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Program kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi, czyli na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. U podstaw programu leży założenie, oparte o wcześniejsze doświadczenia resortu w zakresie realizacji programów dedykowanych konkretnemu rodzajowi infrastruktury sportowej, iż bodźce w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju bazy sportowej i przekładają się na wzrost liczby danych obiektów, a co za tym idzie – na wzrost liczby ich użytkowników.

To bardzo ważna decyzja z której w całej klubowej społeczności wszyscy bardzo się cieszymy. To pierwszy krok w kierunku rozwoju naszej klubowej infrastruktury. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które pomogły nam w otrzymaniu dofinansowania. Przeznaczymy je na budowę boiska sztucznego na ul. Przemysłowej. To pierwszy etap budowy centrum dla naszej Akademii. Liczymy na dofinansowanie kolejnego etapu budowy. Teraz jednak pora zabierać się do prac. Inwestycję chcielibyśmy ukończyć do końca 2024 roku – dodał Piotr Sadczuk, prezes zarządu Górnik Łęczna SA.

Przedstawiona lista wniosków inwestycyjnych, jest listą inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Wartości dofinansowania wyliczone zostały zgodnie z założeniami programu. W chwili obecnej finalizowana jest ocena merytoryczna (techniczna i ekonomiczna) każdego ze złożonych wniosków, która ostatecznie potwierdzi kwoty dofinansowań w ciągu najbliższych tygodni. Górnik otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 877 500,00 złotych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024