Czytasz: Celem wynik ,,zero plus'' w 2018

Celem wynik ,,zero plus'' w 2018

Minister Krzysztof Tchórzewski o planach restrukturyzacji kopalń i notyfikacji Komisji Europejskiej.

Program uwzględnia blisko 8 mld zł. Pieniądze pomogą w uzdrowieniu sytuacji w górnictwie. Wierzę, że przy zrozumieniu strony społecznej oraz instytucjonalnych wierzycieli spółek, uda nam się wyprowadzić sektor na prostą już w 2018 roku - podkreślił dziś w Katowicach minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do KE wniosku notyfikacyjnego pn. "Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 -2018". 

POMOC DLA KOPALNI MAKOSZOWY DO KOŃCA 2016 ROKU

Notyfikacja programu uwzględnia możliwość dopłaty do strat produkcyjnych w kopalni Makoszowy do końca 2016 r. W 2017 roku kopalnia powinna zakończyć produkcję lub do czasu wygaszenia wydobywać węgiel kamienny na warunkach rynkowych.

Dotychczas, do każdej tony węgla wydobytej w KWK Makoszowy trzeba było dopłacić 272 zł. Do końca roku suma strat z tego tytułu wyniesie 142 mln zł.

Urlopy górnicze

Pomoc na koszty nadzwyczajne będzie przeznaczona na urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne dla osób zatrudnionych w jednostkach przekazywanych oraz przewidzianych do przekazania ruchów i kopalń.

Wsparcie trafi do pracowników Ruchu Jas-Mos, Ruchu Anna, KWK Sośnica, Ruchu Śląsk, KWK Krupiński oraz zakładów mechanicznej przeróbki węgla Ruchu Pokój I i Ruchu Rydułtowy. Obejmie również zatrudnionych w szybach Leon III w Ruchu Rydułtowy oraz Otylia i Wanda w Ruchu Pokój.

Do tej pory z osłon tych skorzystało ponad 5 tysięcy górników.

KOSZTY WYGASZANIA KOPALŃ 

W tej kategorii pomocy znajdują się również koszty wygaszania kopalń oraz działań po zakończeniu tego procesu. Dotyczy to również zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym czy usuwanie szkód górniczych (koszty Spółki Restrukturyzacji Kopalń).

Plan finansowy i restrukturyzacyjny Polskiej Grupy Górniczej musi być realizowany. Tylko rzetelna restrukturyzacja uchroni nas przed koniecznością zwrotu 1,5 mld zł. pieniędzy zainwestowanych w PGG. Należy podkreślić, że konieczność zwrotu tak dużej kwoty doprowadziłaby PGG do upadłości. Na to nie możemy pozwolić, dlatego liczę na dalszą współpracę strony społecznej. - podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

Decyzja Komisji Europejskiej z 18.11. to kolejny etap w procesie restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce. Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed branżą jest dalsza optymalizacja działań poszczególnych spółek, w tym realizacja biznesplanu przez Polską Grupę Górniczą i osiągnięcie przez nią dodatniego wyniku finansowego na koniec 2017 r.

 

Czytaj więcej