Czytasz: 22 mln rocznie dla zespołu „Śląsk”

22 mln rocznie dla zespołu „Śląsk”

- Podpisaliśmy ważne porozumienie dla polskiej kultury - powiedział wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz członkowie zarządu województwa śląskiego podpisali w środę w Koszęcinie umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

- Podpisaliśmy ważne porozumienie dla polskiej kultury, ale ważne także dla zespołu ''Śląsk''. Zespół ''Śląsk'' to jest perła w koronie polskiej kultury, wizytówka polskiej kultury za granicą - powiedział Gliński podczas uroczystości.

Dla powstałego w 1953 r. zespołu, uważanego za ambasadora polskiej kultury, umowa ma nie tylko znaczenie prestiżowe - oznacza to poprawę kondycji finansowej i lepsze warunki do rozwoju.

Na mocy umowy ministerstwo przekazywać będzie zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast województwo śląskie 17 mln zł. W dotychczas obowiązującym modelu finansowania w minionych ostatnich dwóch latach z budżetu województwa na utrzymanie "Śląska" przeznaczono średnio 19 mln zł rocznie.

Umowa ureguluje także sprawy związane z obsadą personalną dyrekcji zespołu. Uzgodnienia z ministrem będzie wymagało powołanie i odwołanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych. Podobne postępowanie dotyczy spraw związanych z tworzeniem organów opiniodawczo-doradczych "Śląska" oraz zmian w statucie. Umowa ma obowiązywać do końca 2019 roku.

Czytaj więcej