Silesion.PL

serwis informacyjny

GKS Katowice trenuje bez Micaha Ma’a. Oświadczenie GKS GieKSa Katowice S.A.

siatkowka pilka siatkowa

siatkowka pilka siatkowa

GKS Katowice trenuje bez Micaha Ma’a. Amerykański rozgrywający nie stawił się w Katowicach na początku przygotowań do sezonu 2022/2023.

Dnia 20 maja 2022 agent Micaha Ma’a poinformował GKS Katowice o chęci rozwiązania kontraktu Zawodnika, obejmującego sezon 2022/2023. Mimo trudnego momentu na rynku transferowym i braku dostępnych alternatyw Klub podjął rozmowy z Zawodnikiem na temat rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Zawodnik nie przystał na ofertę Klubu, z kolei GKS Katowice nie mógł zaakceptować propozycji Zawodnika, która narażałaby Klub na poważne straty finansowe, sportowe i wizerunkowe. W związku z tym Klub poinformował Zawodnika, że kontrakt na sezon 2022/2023 pozostaje w mocy.

Wobec powyższego w dniu 31 maja 2022 roku Micah Ma’a za pośrednictwem wiadomości mailowej poinformował GKS Katowice, że rozwiązuje umowę „ze względu na nieuzasadnione zachowanie klubu”. Z uwagi, że nie zaistniała żadna z przesłanek umożliwiających rozwiązanie umowy przez Zawodnika zawartych w kontrakcie, spółka GKS GieKSa Katowice S.A. oświadczyła Zawodnikowi, że wypowiedzenie przez niego umowy nie wywołuje skutku prawnego i umowa zawarta 1 sierpnia 2021 roku pozostaje w mocy.

Klub poinformował o zdarzeniu Międzynarodową Federację Siatkówki (FIVB), Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polską Ligę Siatkówki S.A.

Mimo wezwań do stawienia się na rozpoczęcie przygotowań Micah Ma’a nie pojawił się w Katowicach i poinformował Klub o braku woli wznowienia treningów z naszym zespołem. Tym samym GKS GieKSa Katowice S.A. nie miała innego wyjścia, jak rozpocząć procedury dyscyplinarne wobec Zawodnika przewidziane w regulacjach PLS S.A. i FIVB. Stosowne dokumenty zostały już wysłane i czekają na rozpatrzenie.

Nasz Klub pozostaje na stanowisku, że wiąże go ważny kontrakt z Micahem Ma’a i oczekuje jego przyjazdu w najbliższych dniach. Aby zagwarantować odpowiedni poziom sportowy drużyny i właściwą jakość przygotowań do nadchodzącego sezonu, Klub 1 sierpnia rozpoczął poszukiwania zawodnika celem uzupełnienia składu.

GKS GieKSa Katowice S.A. wyraża głęboką wdzięczność Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej oraz Polskiej Lidze Siatkówki S.A. za poparcie stanowiska Klubu przed organami FIVB i CEV oraz jednoznaczne potępienie zachowania Zawodnika i jego agencji menadżerskiej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024