Czytasz: GIS ostrzega: Nie jedz tych ciastek!

GIS ostrzega: Nie jedz tych ciastek!

Odkryto w nich wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej.

Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Dotyczy produktu "Belkorn" Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugars, 150 g. To belgijskie ciastka, wyprodukowane przez  CRV Corthouts NV (partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018).

Wstrząsający raport GIS w sprawie dopalaczy

Stwierdzono w nich wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej.

Badanie laboratoryjne potwierdzające wysoki poziom akryloamidu zostało wykonane w Holandii. Działania podjęte zostały przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli. To producent wystosował ostrzeżenie publiczne skierowane do konsumentów, zamieszczone na stronie internetowej władz Belgii.

Odbiorca w Polsce został powiadomiony przez firmę: CRV Corthouts NV o konieczności wycofania ww. produktu z obrotu handlowego, jednak do tego czasu cała kwestionowana partia została sprzedana kolejnym odbiorcom. Ustalono, że polska firma powiadomiła wszystkich kontrahentów o konieczności wycofania kwestionowanej partii z obrotu handlowego.

GIS: Skażone jajka z Holandii są w Polsce!

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Wskazana powyżej partia produktu pn. "Belkorn" Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywana przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu.

Czytaj więcej