Czytasz: GIF wycofał ważny lek ratujący życie

GIF wycofał ważny lek ratujący życie

Nie odpowiadał przyjętym normom.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, na podstawie protokołu z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie  kraju leku Predasol. Chodzi o proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do infuzji 1000 mg, numer serii 160905/160802 data ważności 09.2019

Badane próbki leku nie odpowiadały przyjętym normom.

Predasol jest glikokortykosteroidem (kortykosteroidem) wpływającym na metabolizm, równowagę elektrolitową oraz czynność tkanek.

Predasol jest stosowany m.in. na wstrząs spowodowany ciężką reakcją alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) (po wcześniejszym wstrzyknięciu adrenaliny – leku wpływającego na układ sercowo-naczyniowy). Podawany także przy obrzęku płuc spowodowanym wdychaniem substancji toksycznych, takich jak chlor, izocyjaniany, siarkowodór, fosgen, azot, ozon, a także w następstwie dostania się soku żołądkowego do płuc lub wskutek tonięcia (podtopienia);
Także w ciężkim ostrym napadzie astmy czy obrzęku mózgu spowodowanym przez guz mózgu, zabiegi neurochirurgiczne, ropień mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Czytaj więcej