Czytasz: Gdy zachorujemy w czasie świąt

Gdy zachorujemy w czasie świąt

NFZ podaje listę placówek, w ktorych uzyskamy pomoc.

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem w czasie świąt nie trzeba bezradnie rozkładać rąk i cierpieć z bólu. Można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielą nam także Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Pamiętajmy jednak, że oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia te obejmują:


porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,

świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,

porady lekarskie telefoniczne.

Należy pamiętać, że są to świadczenia udzielane doraźnie.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia możemy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyliśmy swoją deklarację.

Gdzie szukać pomocy?

Sprawdź na stronie NFZ:

Wykaz placówek świątecznej pomocy medycznej w woj. śląskim

Jeśli na święta lub Nowy Rok wybieramy się za granicą, powinniśmy zabrać ze sobą kartę Europejską Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ułatwi ona skorzystanie z pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Dzięki karcie EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). 

Czytaj więcej