Czytasz: GDDKiA zamawia projekty dla przebudowy odcinków „jedynki”

GDDKiA zamawia projekty dla przebudowy odcinków „jedynki”

Najbardziej zaawansowane są przygotowanie do budowy drugiej jezdni odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie.

Katowicki oddział GDDKiA zamawia dokumentację projektową dla przebudowy odcinków drogi krajowej nr 1 w północnej części woj. śląskiego. Chce także uzupełnić dokumentację pod kątem przebudowy innego odcinka „jedynki” na drogę ekspresową.

Jak przekazał PAP rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, trzy trwające obecnie przetargi dotyczące zaprojektowania przebudowy odcinków drogi nr 1 to część założenia „poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T”.

Trwające postępowania dotyczą odcinków: Zawada – Siedlec Duży (5,5 km), Koziegłowy – Markowice (5,3 km) oraz Siewierz – Podwarpie (6,9 km). Wszystkie znajdują się między Częstochową a węzłem w Podwarpiu, gdzie „jedynka” przechodzi w tzw. wschodnią obwodnicę GOP, łącząc się z prowadzącą do lotniska Katowice trasą S1 i wiodącą w stronę Katowic drogą nr 86.

Przetargi te obejmują wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód administracyjnych wraz ze zgodą na budowę, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie przetargu na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji i gwarancji.

Termin wykonania dokumentacji i uzyskania zgód wyznaczono na jedenaście miesięcy. Łączny termin wykonania wszystkich części zamówienia to 90 miesięcy, czyli siedem i pół roku.

Projektowana przebudowa ma zakładać: pełną wymianę konstrukcji drogi, aby osiągnąć podniesienie jej nośności do 115 kN/oś, poprawę bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego (m.in. korekta geometrii skrzyżowań, przebudowa zatok autobusowych, budowa zatok do kontroli pojazdów, remont chodników i budowa nowych), a także poprawę warunków komunikacyjnych. Cała przebudowa ma zostać wykonana w istniejącym pasie drogowym.

Już wcześniej katowicki oddział GDDKiA rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie przebudowy (według podobnych kryteriów) innych odcinków „jedynki” w tej części woj. śląskiego. Projekt dla odcinka Nowa Wieś - Zawada (4,9 km) ma wykonać spółka MGGP z Tarnowa (za 665 tys. zł brutto), a dla odcinka Markowice – Brudzowice (5,1 km) – spółka SWECO Engineering z Krakowa (za 563 tys. zł brutto).

Inny trwający przetarg wiąże się z planowaną przebudową do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej „jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km). Zamówienie to obejmuje wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o zgodzie na budowę, a także „stabilizację granic pasa drogowego”, czyli wykonanie stosownych oznaczeń w terenie.

Pod kątem przebudowy do standardu drogi ekspresowej tego odcinka drogi nr 1 wykonywana jest już kompleksowa dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany. Przebudowa ta będzie wymagała większej ilości gruntu, niż obecnie zajmuje droga: część działek - zgodnie z tzw. specustawą drogową przejmie więc Skarb Państwa; dla części ograniczony zostanie sposób użytkowania.

W rozwiązaniach projektowych GDDKiA zatwierdziła już tzw. linie rozgraniczające, z których wynika m.in. potrzeba wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości (linie te w większości nie pokrywają się z istniejącymi granicami pasa drogowego). Część tych podziałów wykonał już wykonawca zasadniczej części dokumentacji. Pozostałą część, wraz z materiałami geodezyjno-kartograficznymi pod kątem zgody na budowę Dyrekcja zamawia w obecnym przetargu.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka – Zwardoń.

Obecny Program Budowy Dróg Krajowych zakłada m.in. przebudowę do standardu drogi ekspresowej odcinków drogi krajowej nr 1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza, budowę trasy w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą (ok. 40 km), a także budowę również w nowym przebiegu tzw. obwodnicy Węgierskiej Górki (8,5 km).

Najbardziej zaawansowane są przygotowanie do budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km). W ostatnich dniach wybrany w przetargu wykonawca odstąpił od podpisania umowy; Dyrekcja zamierza w tej sytuacji pytać o wolę wykonania kontraktu podmioty, które złożyły kolejne najwyżej ocenione oferty.(PAP)

 autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej