Czytasz: Śląski Royal Ascot
Brytyjczycy mają Royal Ascot. Ślązacy - Galę BCC.

Nie o wyścigi chodzi, ale o spotkanie. Do Promnic po raz 22. przyjechało środowisko biznesowe, naukowe, finansowe i polityczne. Śląska Gala Business Centre Club to nie tylko wydarzenie towarzyskie. To przede wszystkim okazja do współpracy i cel charytatywny. To także okazja do podkreślenia tego, co najważniejsze. Tegoroczne hasło to „Zdrowy styl życia”.

W czasie części oficjalnej członkowie Loży Katowickiej BCC  otrzymali odznaczenia państwowe i wojewódzkie. Wyłonieni zostali laureaci konkursu Cezary Śląskiego Biznesu oraz wręczona zostanie Złota Statuetka Menedżera 25-lecia. To wyróżnienie trafiło do dziesięciu przedsiębiorców w podkreśleniu zasług  w działalności na rzecz rozwoju gospodarki narodowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W czasie 22. Gali Prezydent Katowic Marcin Krupa otrzyma Członkostwo Honorowe BCC, a Studenckie Forum BCC wręczy nagrody dla najciekawszych młodych firm i start-upów Antracyty.

Dotychczas katowicka loża BCC na cele charytatywne przekazała ponad 6 milionów złotych. W niedzielę przedsiębiorcy przekażą stypendia dla młodych sportowców i studentów, czeki z darowiznami, oraz deklaracje pomocy dla potrzebujących o łącznej wartości 200 tys. złotych. Gala będzie także okazją do podpisania deklaracji współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami.

Poza częścią oficjalną odbędzie się tradycyjny konkurs kapeluszy i muszek. Pełną relację zapewnia Silesion.pl, który jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.


Więcej o Gali BCC w Promnicach: