Czytasz: Francuski na maturze
Tylko 779 maturzystów zmierzy się dziś z językiem francuskim.

Abiturienci o godz. 9.00 przystąpią do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z wybranego nowożytnego języka obcego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Matura z francuskiego 

Język francuski - podobnie jak języki hiszpański i włoski - należy do języków obcych rzadziej wybieranych na maturze; co roku przystępuje do nich mniej niż po jednym procencie abiturientów.

Chęć zdawania na maturze języka francuskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 779 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

W piątek po południu zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z francuskiego na poziomie rozszerzonym, czyli nieobowiązkowym; rozpocznie się o godz. 14.00. Chęć zdawania egzaminu na tym poziomie zadeklarowało 819 tegorocznych absolwentów.

>> MATURA 2017: PRZECIEKI <<

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w piątek będą pisać egzamin z francuskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników: 40 z nich zadeklarowało chęć zdawania tego języka na poziomie podstawowym, a 133 - na poziomie rozszerzonym.

>> KALKULATOR MATURALNY WYLICZY CI PYTANIA <<

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Dodatkowo, abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Czytaj więcej