Silesion.PL

serwis informacyjny

Fortuna przyjęła w 2016 zakłady o wartości 756 milionów Euro

“Cieszymy się, że możemy ogłosić znaczący wzrost w zakresie wpłaconych kwot za cały 2016 rok. Całkowita wartość zakładów przyjętych przez spółkę Fortuna wyniosła 1,039.6 miliona EUR, co stanowi wzrost o 22,6% w stosunku do poprzedniego roku.”

 “Wartość wpłaconych kwot podwoiła się na wszystkich kluczowych rynkach, na co wpływ miały po pierwsze zakłady online – a w szczególności zawierane za pomocą telefonów komórkowych, podczas kiedy wartość sprzedaży wzrosła o jednocyfrową liczbę. Wpływ na wartość EBITDA miały: wzrost stopy podatkowej dla zakładów sportowych, niekorzystne wyniki sportowe w 2016 roku oraz planowany wzrost kosztów operacyjnych, wspierających możliwości rozwoju firmy.” –  twierdzi Per Widestrom, Prezes i Przewodniczący Zarządu Spółki Fortuna Entertainment Group.

 

 

Fortuna zanotowała w 2016 roku łączne dochody na poziomie 1,039.6 miliona EUR, co stanowi wzrost o 22,6% w stosunku do roku 2015, tym samym przekraczając zakładaną na 2016 rok wartość zysku. Wartość kwot wpłaconych z zakładów sportowych wyniosła 1,019.4 mln EUR, czyli o 23,1% więcej niż w 2015 roku. Jest to wynik wysokiej wydajności grupy Fortuna w krajach, w których działa. Wartość kwot pochodzących z zakładów loterii osiągnęła w 2016 roku poziom 20,2 miliona EUR, co stanowi wzrost o 2,8% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to skutek zwiększonego zainteresowania zdrapkami loteryjnymi i segmentami loterii numerycznej.

W 2016 roku łączny zysk brutto wyniósł 163,0 miliona EUR, co oznacza wzrost o 10,5% w porównaniu z 2015 r. Wartość zysku pochodzącego z zakładów sportowych wyniosła 153,8 miliona EUR, co stanowi wzrost o 10,9% w stosunku do poprzedniego roku, z czego wartość brutto pochodząca z zakładów online wzrosła do 103,1 miliona EUR, co stanowi znaczący wzrost o 21,5% w stosunku do roku 2015.

Uzyskany poziom wpłaconych kwot oraz zysku brutto w 2016 r. jest wynikiem zwiększonego zainteresowania zakładami sportowymi online i mobilnymi, a także turniejem piłki nożnej UEFA EURO 2016.

Łączna wartość EBITDA wyniosła 22,1 miliona euro, co stanowi spadek o 18,5% w stosunku do poprzedniego roku (year-over-year) Poziom EBITDA z zakładów sportowych osiągnął 21,1 miliona EUR, czyli o 19,5% mniej niż w poprzednim roku. Poziom EBITDA z loterii wyniósł 1 milion EUR, o 11,0% więcej niż w poprzednim roku.

W 2016 roku Spółka osiągnęła łączne przychody netto w wysokości 11,2 miliona EUR, co stanowi o 42,4% mniej niż w poprzednim roku. Jeśli skorygujemy tę kwotę o dochód z tytułu podatku odroczonego w Polsce w 2015 roku, spadek zysku netto wyniesie 29,6%.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024