Czytasz: Fałszowali dokumenty, ułatwiali pobyt w Polsce. Rozbito grupę przestępczą zarabiającą na cudzoziemcach

Fałszowali dokumenty, ułatwiali pobyt w Polsce. Rozbito grupę przestępczą zarabiającą na cudzoziemcach

Z wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc prawie 500 cudzoziemcom mogli zarobić blisko 920 tysięcy euro.

Wspólna akcja policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej i Prokuratury Krajowej przyczyniła się do zatrzymania 16 podejrzanych, w tym 13 Polaków i 3 obywateli Ukrainy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czy fałszowania dokumentów. Z wstępnych wyliczeń wynika, że członkowie grupy za pomoc prawie 500 cudzoziemcom mogli zarobić blisko 920 tysięcy euro.

Podczas akcji przeszukano kilkadziesiąt miejsc użytkowanych przez członków grupy. Czynności procesowe prowadzone były jednocześnie na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa działająca na terenie całego kraju zajmowała się legalizacją pobytu w Polsce m.in.: obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu, Indii. Według śledczych niemal 500 cudzoziemców mogło przebywać na terenie naszego kraju wbrew przepisom.

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i użytkowania podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli liczną dokumentację, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz blisko 250 tysięcy złotych w różnej walucie. Według wstępnych ustaleń śledczych grupa realizując przestępczy proceder mogła osiągnąć zyski sięgające do 920 tysięcy euro.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.