Czytasz: Ostatnie odliczanie przed Kongresem

Ostatnie odliczanie przed Kongresem

Godziny dzielą nas do rozpoczęcia dziewiątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Przygotowania do IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach:

W centrum miasta i w strefie kultury czuć już napięcie. Flagi reklamujące Europejski Kongres Gospodarczy powiewają na wietrze. W środę zarówno Spodek jak i Międzynarodowe Centrum Kongresowe przeżyją prawdziwe oblężenie. Organizatorzy ostrzegają, że parkingi sąsiadujące ze strefą kultury będą zajęte przez uczestników kongresu.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 8 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Czytaj więcej