Czytasz: Europejski awans Macieja Hamankiewicza

Europejski awans Macieja Hamankiewicza

Ta organizacja dba o najwyższą jakość opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w Europie.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, został dziś wybrany na stanowisko pierwszego wiceprezesa Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME - Standing Committee of European Doctors) - poinformował Rynek Zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska po przystąpieniu Polski do UE - posiada pełne członkostwo w CPME. To organizacja lekarska o charakterze stowarzyszenia non-profit, działająca na podstawie prawa belgijskiego, zrzeszająca krajowe, najbardziej reprezentatywne dla zawodu organizacje lekarskie z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

CPME ma na celu promowanie najwyższych standardów kształcenia medycznego i praktyki lekarskiej w celu osiągnięcia najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów w Europie. 

Maciej Hamankiewicz to polski lekarz internista, działacz samorządu lekarzy, od 2010 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Na co dzień jest ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu w Będzinie.

W 1979 ukończył studia lekarskie na Śląskiej Akademii Medycznej. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Od 1993 należy do Naczelnej Izby Lekarskiej i Śląskiej Izby Lekarskiej. W 2010 został prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępując Konstantego Radziwiłła. W 2014 wybrano go ponownie na tę funkcję.

Czytaj więcej