Czytasz: Brud, pot i drut kolczasty na łonie natury

Brud, pot i drut kolczasty na łonie natury

Kto ma ochotę zostać harpaganem?

Jeśli lubicie biegać, ta impreza jest dla was.  21 maja o godz.  11.00 po raz pierwszy w Bytomiu odbędzie się Ekstremalny Bieg Przeszkodowy – Harpagan. Jego uczestnicy będą musieli zmierzyć się z wyjątkowo trudną trasą z przeszkodami – błotem, drutem kolczastym, ścianami czy linami.

''tylko'' 8 KM i zostaniesz harpaganem 

Bieg odbędzie się w Rezerwacie Segiet, a jego uczestnicy będą mieli do pokonania trasę liczącą ponad 8 km. Dodatkowym utrudnieniem będą przeszkody ustawione na trasie, które z pewnością dla wielu biegaczy mogą być nie lada wyzwaniem.

harpagan bieg w bytomiu

Segiet

Rezerwat Segiet został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa z 7 kwietnia 1953r., w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu bukowego dawnego Lasu Segieckiego położonego na Srebrnej Górze, na Garbie Tarnogórskim. Zajmuje on obszar około 24,7 ha na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór. Podłoże skalne tego terenu stanowią triasowe wapienie muszlowe oraz dolomity margliste i kruszconośne.

fot. M.Galas, www.bytom.pl

Flora rezerwatu składa się z 15 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów i 103 gatunków roślin zielnych. Występuje tutaj prawie jednolity drzewostan bukowy, z domieszką jaworu, świerka, sosny i brzozy. W rezerwacie występują trzy zespoły leśne z charakterystycznym prawie całkowitym brakiem warstw mszystych, które są reprezenowane przez odmienny typ lasu bukowego.

Spośród trzech typów buczyn objętych ochroną, występujących w rezerwacie, najciekawsza jest ciepłolubna buczyna storczykowa, tworząca 9-hektarowy płat na południowym stoku Srebrnej Góry.

ZAPISY

Zapisy do biegu już ruszyły i prowadzone są przez Katarzynę Szołtysik – Kaczmarek pod nr tel.: 510 470 418.

źródło: www.bytom.pl

Czytaj więcej