Czytasz: Katowicki dworzec wśród top inwestycji komunalnych roku

Katowicki dworzec wśród top inwestycji komunalnych roku

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2017 rozstrzygnięty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Katowice, Kraków, Płock, Poznań, Sierpc, Solec-Zdrój, Szydłowiec, Warszawa – oto miasta, które w ostatniej dekadzie oddały do użytku najlepsze inwestycje komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wręczono wyróżnienia Top Inwestycje Komunalne 2017 oraz nagrody Samorządowiec Roku 2016.

Top Inwestycje Komunalne 2017

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

– Naszym celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji w latach 2006–2016 przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST. Zwycięzców ogólnopolskiego plebiscytu na najlepsze inwestycje komunalne wyłonili Rada Konsultacyjna pod przewodnictwem Andrzeja Dery, ministra w Kancelarii Prezydenta RP oraz czytelnicy serwisu Portalsamorzadowy.pl – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.

Projekty nominowane do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 oceniane były pod kątem takich kryteriów, jak efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Nagrodami edycji specjalnej konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 uhonorowano:

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum POLIN  to pierwsza w Polsce instytucja tworzona wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową.POLIN jest muzeum historycznym, ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jego misją jest przywracanie i chronienie pamięci historii Żydów polskich, przyczyniające się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Ze środków publicznych za kwotę 180 mln zł sfinansowano budowę oraz pokryto większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny zebrało 145 mln zł na organizację wystawy stałej. Wspiera też działalność edukacyjną i publiczną muzeum.

 Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

Kompleks basenów mineralnych w Solcu-Zdroju to trzykondygnacyjny obiekt, zrealizowany przez gminę Solec-Zdrój oraz spółkę Malinowy Zdrój. Obiekt składa się z zespołu basenowego, strefy SPA&Wellness, obszaru rehabilitacyjnego oraz części bankietowo-restauracyjnej. Celem inwestycji było poszerzenie oferty zdrowotnej w gminie i stworzenie dodatkowego zaplecza rehabilitacyjnego
i ambulatoryjnego dla kuracjuszy oraz wykorzystanie potencjału złóż wód leczniczych. Inwestycja jest projektem hybrydowym, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jej wartość wynosi 19,81 mln zł.

 Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie

W ramach inwestycji zainstalowano trzy rodzaje zadaszeń, dostosowanych do przestrzeni publicznej: konkursowe, konserwatorskie i seryjne. Wszystkie są interaktywne – wyposażone w technologię NFC oraz kody QR, w części wiat docelowo dostępne będzie też darmowy dostęp do  WiFi. Inwestycja objęła wymianę 1580 wiat przystankowych na terenie całej Warszawy. Jej wartość to 98 mln zł. Koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty, otrzyma prawo do korzystania z powierzchni reklamowych, co stanowi dla niego jedyną formę wynagrodzenia. Miasto nie jest zobligowane do dofinansowywania przedsięwzięcia z budżetu. Projekt został zrealizowany przez Warszawę oraz konsorcjum AMS i Ströer.

Parking dwukondygnacyjny na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu

Dwukondygnacyjny parking znajduje się przy zabytkowym kompleksie Hali Stulecia, w sąsiedztwie innych atrakcji turystycznych, jak: zoo, ogród japoński, czy fontanna multimedialna. Inwestycję na zlecenie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa zrealizował Budimex Parking Wrocław. W ramach zawartej umowy koncesji spółka Budimex Parking Wrocław zaprojektowała i sfinansowała budowę parkingu i do końca umowy koncesji, tj. do 31 sierpnia 2042 roku, będzie operatorem obiektu. Na parkingu znajdują się 792 miejsca – w tym 30 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 20 miejsc dla autokarów. Wartość inwestycji wynosi  43,3 mln zł netto.

Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Dzięki tej inwestycji Sierpc stał się miejscem rozpoznawalnym nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Centrum Kulturalno-Rekreacyjne stanowi idealne miejsce do wypoczynku. Jest to oferta skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, turystów z kraju oraz spoza granic Polski. Wartość projektu wynosi 55 mln zł, z czego część stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

 Zamek w Szydłowcu

Zamek o gotycko-renesansowej architekturze stanowi jeden z głównych zabytków miasta. Obiekt został zrewitalizowany w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa dostępności i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Szydłowcu. Pomieszczenia znajdujące się w północnym i wschodnim skrzydle zamku udostępniono inwestorowi prywatnemu w ramach koncesji na usługi. Dla części z pomieszczeń przewidziana jest działalność gastronomiczna, większość jednak ma charakter wielofunkcyjny i może służyć np. do organizacji imprez. Zarządza nimi firma Catering OK z Radomia. Wartość inwestycji to około 4 mln zł.

 Przebudowa Akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

To pierwszy projekt przeprowadzony przez polską uczelnię publiczną w ramach PPP. Został zrealizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Neoświat PPP Projects (obecnie PPP Venture). W porozumieniu partner prywatny zobowiązał się do remontu, wyposażenia i utrzymania przez okres 25 lat trzech akademików. Inwestycja objęła modernizację pokoi w akademikach, zdecydowanie podnosząc ich standard, wymieniono też dachy, wyremontowano fasady oraz wymieniono wszystkie instalacje. Uporządkowano także tereny wokół samych akademików. Powstało nowoczesne zaplecze rekreacyjne. Wartość inwestycji to 218,89 mln zł. Zarządzanie obiektami należy do uczelni, która przez cały czas obowiązywania umowy uiszcza na rzecz prywatnego partnera tzw. opłatę za dostępność.

Przebudowa dworca PKP w Katowicach

Projekt zakładał wybudowanie nowoczesnego kompleksu handlowo-komunikacyjnego, w którego skład wchodzą – obok dworca kolejowego – terminal autobusowy, centrum handlowe oraz przestrzeń biurowa. Dodatkowo, deweloper, przy współudziale miasta, zreorganizował i uporządkował przestrzeń miejską w okolicach dworca. Modernizacja dworca PKP w Katowicach to przykład udanej współpracy spółki Skarbu Państwa z partnerem prywatnym. Inwestycja powstała w zaledwie 15 miesięcy. Niespełna rok od oddania nowej hali dworca otwarto Galerię Katowicką. Częścią inwestycji jest także podziemny parking na 1200 samochodów. Koszt inwestycji to blisko miliard zł.

 Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu

Instalacja jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Poznaniu, partnerem prywatnym natomiast – firma SITA Polska z grupy Suez. Firma była odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę instalacji, a przez następne 25 lat będzie zarządzała eksploatacją obiektu. Inwestycja pozwoli miastu Poznań spełnić wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład będzie produkował rocznie 210 tys. ton odpadów, ok. 300 000 GJ energii cieplnej oraz ok. 128 000 MW/h energii elektrycznej. Inwestycja była finansowana w modelu hybrydowym – przy udziale środków miasta, partnera prywatnego oraz dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Jej wartość to 832,2 mln zł.

 Projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także utrzymanie tych obiektów, zarządzanie źródłami i sieciami ciepła oraz energii elektrycznej wewnątrz budynków w zakresie przeprowadzonej modernizacji.  Termomodernizacją zostały objęte: żłobek miejski, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, basen miejski, kompleks budynków urzędu miasta. Projekt jest realizowany przez gminę-miasto Płock oraz konsorcjum w składzie Siemens i Siemens Finance. Wartość inwestycji to 32,9 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny.

Czytaj więcej