Czytasz: Egzamin w cieniu strajku

Egzamin w cieniu strajku

38 tys. gimnazjalistów przystąpiło do pierwszej części egzaminu w woj. śląskim.

Jak zapewnia śląskie kuratorium oświaty, 10 kwietnia, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym 20 sierpnia 2018 r. przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 38 tys. gimnazjalistów z woj. śląskiego przystąpiło do egzaminu z części humanistycznej. O godzinie 9.00 uczniowie rozpoczęli pracę z arkuszem z historii i wiedzy o społeczeństwie, o godzinie 11.00 przystąpili do egzaminu z języka polskiego.

Kolejny egzamin w czwartek. O godzinie 9.00 rozpoczną rozwiązywać zadania z części matematyczno-przyrodniczej, a o 11.00 zadania z matematyki.

Kuratorium Oświaty w Katowicach na bieżąco monitoruje przygotowanie szkół do przeprowadzenia egzaminu. Z zebranych danych wynika, że w naszym województwie zespoły nadzorujące na 11 kwietnia są powołane.

- Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wg stanu na 10.04. godz. 15.00. wynika, że wszystkie szkoły są gotowe do przeprowadzenia jutrzejszego egzaminu - zapewnia Urszula Bauer w przesłanym oświadczeniu.

Do 10 kwietnia chęć pracy w zespołach nadzorujących zgłosiło ponad 700 osób z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela. Wizytatorzy na bieżąco przekazują dyrektorom kontakt do  osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Dyrektorzy szkół mogą zmienić, uzupełnić skład zespołu nadzorującego nawet w dniu egzaminu.

Czytaj więcej