Czytasz: Uroczyste obchody 200-lecia szkolnictwa w Piotrowicach

Uroczyste obchody 200-lecia szkolnictwa w Piotrowicach

Korzenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki sięgają 1818 roku.

Tak to się zaczęło

Korzenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki (jak podają kroniki w języku niemieckim), sięgają 1818 roku, kiedy to 19 lutego otwarto pierwszy budynek szkoły wybudowany przy obecnym skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Opiekunem szkoły w Piotrowicach by Książę Pszczyński Hans Henrich XI Hochber. W 1865 roku jedna trzecia uczących się dzieci była pochodzenia niemieckiego.

Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich (1919, 1920, 1921) oraz plebiscytu wolności (20 marca 1921r.), 29% terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. W tej części mieścił się również powiat pszczyński, do którego wówczas należały Piotrowice. "Tym samym spełniło się życzenie ludu śląskiego na Górnym Śląsku (...)" - zapisano w kronice szkoły. Pierwszy rok szkoły polskiej rozpoczął się 4 września 1922r., której kierownikiem został Aleksander Kurzok. Placówkę jednak trzeba było organizować od podstaw.

Z powodu wzrostu liczby mieszkańców Piotrowic w 1929 r. przystąpiono do budowy nowej Publicznej Szkoły Powszechnej (nasz obecny budynek). Nauczanie rozpoczęto 7 grudnia 1931r. Różne były koleje losu szkoły, która wielokrotnie ulegała zmianomi przekształceniom. Pierwotnie była to Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 dla chłopców i nr 2 dla dziewcząt. Taki podział istniał do roku 1953, kiedy to powstała Szkoła Podstawowa nr 28 funkcjonująca do czasu reformy. Na jej mocy, 1 września 1999 roku, zrodził się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 20, przekształcony po „wygaśnięciu” szkoły podstawowej w Gimnazjum nr 20.

Dzień dzisiejszy

Jest rok 2017 i kolejna reforma wchodząca w życie od 1 września. Wracamy do stanu poprzedniego. Ponownie zaczyna funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 28 z wygasającym gimnazjum.

- Dziwne i pogmatwane są nieraz koleje losu, ale jedno w szkole jest niezmienne: cel, aby wykształcić oraz wychować mądrego i prawego, młodego człowieka na miarę naszych niełatwych czasów. Mamy jednak nadzieję, że odradzająca się Szkoła Podstawowa nr 28 będzie godną kontynuatorką najlepszych tradycji - tłumaczy dyrekcja szkoły.

Uczniowie Gimnazjum nr 20 mogą się poszczycić wieloma osiągnięciami, m.in. w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych czy zawodach sportowych. Pogłębiają też swoje umiejętności językowe, biorąc udział w warsztatach językowych w Anglii, odwiedzając szkoły partnerskie za granicą czy biorąc udział w wymianie polsko-niemieckiej. Stałym już elementem współpracy z lokalnym środowiskiem są organizowane co roku w Old Timers Garage, Konkursy Piosenki Anglojęzycznej pod patronatem prezydenta Katowic oraz Dni Śląskie kultywujące naszą gwarę, tradycje i region.

Tak niedawno, bo w 2009 roku, hucznie obchodzono 190-lecie szkolnictwa w Piotrowicach, a szybkimi krokami zbliża się kolejna wielka, lokalna rocznica. Już wkrótce minie 200 lat od momentu, gdy szkoła w Piotrowicach otworzyła swe podwoje dla okolicznych dzieci.

To ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej. Oparta na historii i tradycji oraz na niezmiennych wartościach „wypuściła ze szkolnych murów” wiele pokoleń młodych ludzi. Sporo absolwentów zostało nauczycielami, lekarzami, inżynierami, prawnikami czy ekonomistami. Spośród obecnego grona pedagogicznego, niektórzy nauczyciele byli kiedyś uczniami szkoły. Wychowankiem jest np. Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Aktualnie szkoła wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne metody oparte między innymi na innowacyjności, nowatorstwie pedagogicznym i technologii informacyjnej. Ułatwiają one uczniom uczenie się oraz rozwijanie samodzielnego myślenia, a nauczyciele dzięki nim mogą wydobywać z uczniów pokłady kreatywności.

- Pragniemy, aby szkoła nadal cieszyła się zainteresowaniem naszej lokalnej społeczności. Wielokrotnie organizowane festyny sprzyjają integracji naszego środowiska, a obchody 200-lecia szkolnictwa w Piotrowicach będą okazją do kolejnego, wielkiego świętowania. Spotkania z byłymi nauczycielami, dyrektorami, koleżankami i kolegami wywołują wiele wspomnień. Z pewnością atmosfera szkoły na pewno przywoła niejedno ważne wspomnienie u wielu z nich, bo przecież są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina - takimi słowami dyrekcja zaprasza na jubileuszowe obchody.

W maju jubileuszowe obchody

Jubileusz 200-lecia szkolnictwa w Katowicach-Piotrowicach już wkrótce. Jego obchody, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, Urszuli Bauer i prezydenta Katowic Marcina Krupy, odbędą się w dniu 26 maja 2018 roku.