Czytasz: Dziś w nocy zmieniamy czas na letni

Dziś w nocy zmieniamy czas na letni

To może być jedna z ostatnich zmian czasu w historii. Parlament Europejski opowiedział się za rezygnacją z tej uciążliwej procedury.

W nocy z 30 na 31 marca zmieniamy czas. O godzinie 2:00 przestawiamy zegarki na 3:00.

Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy przewiduje, iż ostatnia zmiana czasu w UE miałaby mieć miejsce w 2021r. W zależności od tego, jaki czas ostatecznie wybrałyby poszczególne państwa, ostatni raz ich obywatele przestawią zegarki w marcu bądźć w październiku 2021 roku. 

OD KIEDY ZMIENIAMY CZAS?

Zaczęło się już w XVIII wieku od amerykańskiego polityka Benjamina Franklina, który chciał, by zimą ludzie budzili się wcześniej, ale i wcześniej chodzili spać. Jego pomysł nie spotkał się jednak ze zrozumieniem i na podobne zmiany długo trzeba było czekać. Pierwszym państwem, w którym prowadzono zmianę czasu były w 1916 roku Niemcy.

W Polsce okresowe zmiany czasu zostały wprowadzone pomiędzy I a II wojną światową – następnie podczas okupacji hitlerowskiej, a po wojnie w latach 1946-1949, 1957-1964. Ostatecznie w 1977 roku wprowadzono w Polsce zmianę czasu na zimowy i na letni, jednak z pewnymi zmianami w roku 1995 - do tego momentu zmienialiśmy czas na zimowy w ostatnią niedzielę września, teraz zmiany są wprowadzane w ostatnią niedzielę października.