Czytasz: Dziś 145. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego

Dziś 145. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego

20 kwietnia 1873 roku urodził się wybitny polityk, publicysta, bohater niepodległościowy - Wojciech Korfanty.

145 lat temu urodził się Wojciech Korfanty, jedna najważniejszych postaci dla Śląska.

Urodził się w Sadzawce, na terenie dzisiejszych Siemianowic Śląskich. W swoim życiu politycznym związany był przede wszystkim z Chrześcijańską Demokracją, ale również w ramach Ligi Narodowej współpracował z Romanem Dmowskim. Był posłem na Sejm RP, Sejmiku Śląskiego, Senatorem RP, ale również posłem niemieckiego Reichstagu i pruskiego Landtagu. Od 1901 roku był redaktorem naczelnym "Górnoślązaka".

Człowiek o charyzmie tak silnej, że był w stanie pociągnąć za sobą Niemców, jednocześnie opowiadając się za oderwaniem Górnego Śląska od Cesarstwa Niemieckiego.

Dziś na grobie Wojciecha Korfantego na cmentarzu przy ul. Francuskiej oraz pod jego pomnikiem na Placu Sejmu Śląskiego zostały złożone kwiaty. W obchodach wziął udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

W Polsce postać Wojciecha Korfantego jest mało znana. Ma się to zmienić za sprawą pomnika, który w przyszłym roku ma stanąć w Warszawie z okazji setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. Do jego finansowania ma się dołożyć Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Profesor Kłaczkow tak wypowiada się o Korfantym:

"Postać Wojciecha Korfantego wpisuje się w trochę zapomnianą kartę dziejów Polski, zwycięską kartę. Polacy dzięki swojej dyscyplinie, pracy organicznej potrafili odzyskać niepodległość, bądź wpłynąć na to, że decyzje aliantów stały się bardziej korzystne, jeżeli chodzi o kształt terytorialny państwa polskiego. Korfanty bez wątpienia się do tego przyczynił."