Czytasz: Szkoła wyższa zaopiekuje się...podstawówką. Pierwsza taka umowa

Szkoła wyższa zaopiekuje się...podstawówką. Pierwsza taka umowa

Uczniowie SP nr 18 w Rudzie Śląskiej będą zdobywać wiedzę pod patronatem Politechniki Śląskiej.

W czwartek podpisano pilotażową umowę patronacką z Wydziałem Transportu oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. To pierwsza taka umowa tych wydziałów z podstawówką.

Przedstawiciele władz miasta deklarują, że umowa patronacka z Politechniką Śląską jest wstępem do szerszych działań, które chce realizować samorząd.

- Chcemy zmienić profil typowych absolwentów szkół podstawowych i średnich w Rudzie Śląskiej, aby ukierunkować go na zapotrzebowanie rynku pracy, zwłaszcza w obszarze firm technologicznych, w tym z grupy tzw. wysokich technologii – wyjaśniła naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej Aleksandra Piecko.

Współpraca rudzkiej szkoły podstawowej z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydziałem Transportu oraz Centrum Transportu Kolejowego politechniki jest pilotażowym rozwiązaniem.

- To pierwsza umowa ze szkołą podstawową, do tej pory nawiązywaliśmy współpracę ze szkołami średnimi. Mam nadzieję, że młodzież zaprzyjaźniona już z naszą uczelnią w przyszłości dołączy do grona studentów Politechniki Śląskiej, zwłaszcza katowickich Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu – powiedział dziekan Wydziału Transportu dr hab. Piotr Folęga.

Dyrektor rudzkiej szkoły Grażyna Miliczek przypomniała, że uczniowie już wcześniej uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez politechnikę. "Chcemy rozwijać pasje i zainteresowania naszej młodzieży, stąd pomysł podpisania umowy patronackiej" - wyjaśniła dyrektor.

Uczelnia obejmie patronatem klasy od 4 do 7. Planowane są m.in. wizyty pracowników naukowych w szkole, a uczniowie wezmą udział w warsztatach prowadzonych w laboratoriach wydziałowych. Naukowcy mają przedstawić dzieciom zagadnienia naukowe i technologiczne w przystępny sposób, dostosowany do wieku słuchaczy.

Wśród tematów zajęć będą np. nowoczesne materiały stosowane w sporcie - w tym w piłce nożnej, a także w produkcji rowerów lub nart, co zwykle bardzo interesuje dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

- Przedstawione zostaną również bardziej zaawansowane zagadnienia, związane z technikami mikroskopowymi prowadzenia badań naukowych czy rodzajem materiałów inżynierskich występujących w naszym otoczeniu - zapowiedział profesor Politechniki Śląskiej Grzegorz Moskal.

 W trakcie warsztatów w laboratoriach uczelni uczniowie będą też mogli samodzielnie zrobić figurki ceramiczne, odlewy z mosiądzu czy elementy drukowane technikami 3D. Pozwoli im to na kontakt zarówno z tradycyjnymi, jak i najnowszymi technologiami wytwarzania. Tym samym uzupełnią wiedzę o zagadnienia praktyczne.

- Chcemy wykreować w młodzieży nawyk i przekonanie, że przedmioty ścisłe służą nie tylko do teoretycznych rozważań i obliczeń, ale przede wszystkim znajdują zastosowanie w życiu praktycznym. Takie przedmioty jak matematyka, chemia czy fizyka są tylko narzędziem do projektowania i wytwarzania wielu ciekawych przedmiotów, a wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych nie powinna budzić w nich strachu i niechęci – mówił prof. Moskal.

Patronat Politechniki Śląskiej to nie jedyna współpraca rudzkich szkół z uczelniami wyższymi. Wcześniej Uniwersytet Śląski objął patronat nad klasą humanistyczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, natomiast uczniowie klasy politechnicznej tej szkoły uczą się pod patronatem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. ZSO 2 współpracuje również ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. (PAP)

autor: Marek Błoński

Czytaj więcej