Czytasz: Drzewa wyrosną na Tauzenie
Sadzili już w Parku Śląskim. Teraz posadzą drzewa na osiedlu Tysiąclecia. Włącz się do akcji!

Już dziś o godz. 10, mieszkańcy osiedla Tysiąclecia posadzą wspólnie z rodzinami 10 drzew w Katowicach, przy ul. Chrobrego 37.

Osiedle mimo dużej gęstości zaludnienia ma sporo terenów zielonych. Sąsiaduje z dawnym użytkiem ekologicznym Stawy na Tysiącleciu (od 2012 wschodnią część stanowi Park Bederowiec) wraz z kompleksem leśnym (w południowej i południowo-zachodniej części dzielnicy) oraz Parkiem Śląskim. Na terenie osiedla jest to zieleń urządzona i osiedlowa, brakuje za to ogródków działkowych.

Dawny użytek ekologiczny Stawy na Tysiącleciu stanowi ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Występują tu zwłaszcza płazy, w tym kumak nizinny, traszka zwyczajna i żaba jeziorkowa, a także są tu jedne z ostatnich w Katowicach ostoi zaskrońca. Żyją tu piżmaki, kokoszki zwyczajne, kaczki krzyżówki, łyski oraz rokitniczki. W mieszkaniowej części osiedla występuje gołąb skalny, wróbel zwyczajny, sierpówka, jerzyk zwyczajny, kawka, sroka i kos.

- Mam nadzieję, że drzewa posadzone w odpowiedniej odległości od latarni ulicznych, od ulicy, od infrastruktury technicznej i od siebie nawzajem będą stanowić wartościowy i bezpieczny element krajobrazu osiedla - mówi Bernard Staręga ze Spółdzielni Mieszkaniowej Piast.

Akcję miejską “Sadzimy Drzewa na Tauzenie” organizują wspólnie stowarzyszenie BoMiasto, Nadleśnictwo Katowice i Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST.

Czytaj więcej