Czytasz: Dom Aniołów Stróżów świętował trzecie urodziny w Chorzowie Batorym [ZDJĘCIA]

Dom Aniołów Stróżów świętował trzecie urodziny w Chorzowie Batorym [ZDJĘCIA]

W tym momencie placówki Aniołów działają w Katowicach - Załężu, Chorzowie - Centrum, Chorzowie - Batorym, a także Sosnowcu - Juliuszu.

Podziękowania dla przyjaciół i partnerów, występy taneczne i wokalne, a także dużo zabaw i dziecięcej radości - to wszystko czekało w poniedziałek na gości trzecich urodzin placówki Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie - Batorym.

- Urodziny były okazją do podziękowania władzom miasta Chorzowa, partnerom, sponsor, darczyńcom, placówkom oświatowym, a także wolontariuszom, którzy na co dzień wspierają nasze działania - mówi Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia.W czasie trwającego kilkadziesiąt minut wydarzenia odbyła się także część artystyczna.

- Swoje taneczne umiejętności mieli okazję zaprezentować uczestnicy Programu Ulicznego, a także klubowicze Anielskiego Klubu Rozwoju. Co ciekawe program występu został przygotowany przez jedną z jego absolwentek. Umiejętnościami pochwalili się także uczestnicy warsztatów wokalnych, podopieczni stowarzyszenia z Chorzowa Centrum, którzy zaśpiewali dwa utwory - opowiada Agnieszka Hanusiak, liderka Anielskiego Klubu Rozwoju.

Nie zabrakło w końcu zabaw dla najmłodszych, a także smacznych przekąsek, przygotowanych przez rodziców i opiekunów dzieci, które uczestniczą w pracach anielskiego klubu.

Przypomnijmy. W styczniu 2015 r. Dom Aniołów Stróżów rozszerzył swoje działania poza granicami Katowic. Po trójstronnych konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Miasta Chorzowa i Miejskiego Domu Kultury „Chorzów Batory”, stowarzyszenie podpisało umowę na realizację pilotażowego programu pod nazwą „Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętych i zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniami”.

Zgodnie z podstawowym kierunkiem działania Miejskiego Domu Kultury program nastawiony został na adaptację wykluczonych z kultury. Natomiast w sierpniu 2016 roku ruszył projekt „USKRZYDLAMY – Partnerstwo ku przyszłości”, obejmujący reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną osób zamieszkujących w szczególności m.in. w Chorzowie Batorym. Podejmowane działania realizowane są w partnerstwie wielosektorowym przez Dom Aniołów Stróżów, który jest liderem projektu, a także MDK Batory oraz firmę BOREKEKT – Agata Borowczyk, jako jego partnerzy. W ramach projektu utworzono asystę indywidualną, w ramach której stworzono Programy Rozwoju (tzw. ścieżki reintegracyjne). Dodatkowo prowadzone są: poradnictwo psychospołeczne, aktywizacja indywidualna, pomoc w obszarze potrzeb socjalnych, warsztaty i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych, warsztaty uspołeczniające , rozwój edukacyjno – zawodowy i aktywizacja zawodowa.

W tym momencie placówki Aniołów działają w Katowicach - Załężu, Chorzowie - Centrum, Chorzowie - Batorym, a także Sosnowcu - Juliuszu.

Czytaj więcej