Silesion.PL

serwis informacyjny

Dolina 5 Stawów: odstąpienie od umowy z projektantem. Firma nie realizuje powierzonych zadań

Dolina 5 Stawow odstapienie od umowy z projektantem

Dolina 5 Stawow odstapienie od umowy z projektantem

Wykonawca dokumentacji technicznej dla rewitalizacji Doliny 5 Stawów w Szopienicach – wyłoniona w przetargu GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. – nie wywiązuje się z umowy i nie przestrzega uzgodnionego harmonogramu. Do tej pory nie wykonała również większości z powierzonych zadań. Stąd też zdecydowano się odstąpić od umowy. Konieczny będzie wybór innego projektanta. Mimo to metamorfoza Doliny już trwa. Niedługo nad stawem Morawa zacznie powstawać plaża oraz specjalna przestrzeń rekreacyjna.

Dolina 5 Stawów – obejmująca staw Morawa, a także Borki, Hubertus I, Hubertus II oraz Hubertus III – to atrakcyjny przyrodniczo teren o powierzchni ponad 150 hektarów. Licznie odwiedzany przez mieszkańców sprzyja różnym rodzajom wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu – od plażowania, przez jazdę na rowerze, bieganie czy wędkowanie. Celem planowanej rewitalizacji, która ma jednocześnie współgrać z naturalnym charakterem przestrzeni, jest uczynienie miejsca jeszcze bardziej atrakcyjnym i bezpiecznym dla spędzania wolnego czasu. Obejmuje między innymi powstanie infrastruktury kąpieliskowej, drogi rowerowej, promenady czy pomostów wędkarskich. Za opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu miał odpowiadać wyłoniony w przetargu wykonawca – GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.

Do tej pory wykonawca powinien się wykazać realizacją szeregu zadań wyznaczonych w umowie, obejmujących m.in. sprawy terenowo-prawne, dokumentację hydrologiczną, wykonanie odwiertów według projektu, badania fizykochemiczne wody i osadów dennych, wystąpienie o decyzję środowiskową, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanie mapy do celów projektowych, przekazanie wstępnej dokumentacji budowlanej. Tak się jednak nie stało. Wykonawca nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem inwestycji i nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Ponadto nie reaguje na kierowane do niego pisma oraz wezwania, a jeśli już odpowiadał na korespondencję, to czynił to wybiórczo. Co ciekawe, mimo problemów z realizacją prac nie aktualizował harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zaktualizowany harmonogram złożył dopiero w odpowiedzi na skierowane do niego w kwietniu br. pismo. Tymczasem powinien uczynić to już kilka miesięcy wcześniej. Był wzywany do tego od stycznia, mimo że zgodnie z umową powinien aktualizować harmonogram samodzielnie, gdy tylko przestanie on się pokrywać z rzeczywistymi działaniami – mówi Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A., która jest pełnomocnikiem miasta ds. inwestycji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author