Silesion.PL

serwis informacyjny

Doktoranci Politechniki Śląskiej stypendystami programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej Szymon Sobek

Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej Szymon Sobek

Mgr inż. Jakub Bodys oraz mgr inż. Szymon Sobek – doktoranci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, otrzymali stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jest to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych u progu kariery oraz zachęta do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendia START stanowią wyróżnienie dla badaczy, którzy – choć dopiero rozpoczynają karierę naukową – mogą już wykazać się znaczącymi osiągnięciami.

Na co dzień zajmuję się badaniami i rozwojem metod wytwarzania i późniejszego przetwarzania paliw alternatywnych z odpadów w nowym Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Oczywiście wyróżnienie w konkursie bardzo cieszy. Warto dodać, że do programu START21 rektorzy uczelni zgłaszali najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin i specjalności — mówi Szymon Sobek

Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do oceny merytorycznej. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest analizowany przez trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny, wyboru laureatów dokonuje Zarząd  Fundacji. Jak podkreślali organizatorzy konkursu, konkurencja w tej edycji była wyjątkowo mocna. Kandydaci reprezentowali bardzo wysoki poziom naukowy. Razem z drugim laureatem z Politechniki Śląskiej, Kubą Bodysem, pracujemy w jednej Katedrze Techniki Cieplnej, a doktoraty, mimo, że w różnych dziedzinach, realizowaliśmy właściwie ramię w ramię w jednym Laboratorium Cieplnych Procesów Wysokotemperaturowych, więc radość z naszego wyróżnienia jest podwójna — dodaje doktorant.

Jakub Bodys podkreśla, że Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest dla Niego bardzo ważnym podsumowaniem dotychczasowej pracy oraz dodatkową motywacją do dalszego rozwoju naukowego. Zauważa, że inspirujący wpływ mają także ogólne warunki rozwoju na Politechnice Śląskiej oraz wsparcie ze strony opiekunów naukowych:  Uważam, że na otrzymaniu Stypendium zaważyła wzorowa atmosfera pracy w zespole badawczym kierowanym przez prof. Jacka Smołkę, mojego opiekuna naukowego i promotora pracy doktorskiej. Ogromne znaczenie ma również nasz udział w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z partnerami przemysłowymi – liderami w swoich branżach.

Wyróżnieni doktoranci dostrzegają ponadto znaczenie infrastruktury badawczej, w tym nowoczesnych laboratoriów, z których korzystają na Politechnice Śląskiej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023